Helsebyråden havnet på Haukeland

Falt på sykkel og skadet skulderen.