Det skriver direktoratet i ferske anbefalinger som nylig ble oversendt regjeringen.

«Trafikklysmodellen til idretten vurderes å være for kompleks og ikke hensiktsmessig å ta i bruk», heter det der.

Trafikklysmodellen ble oversendt regjeringen i februar.

– For å sikre at koronatiltakene blir mer forutsigbare for idretten fremover, har Norges idrettsforbund, i samarbeid med særforbundene og idrettskretsene, utarbeidet en trafikklysmodell for breddeidretten. Denne modellen er i dag sendt over til regjeringen. Her fremgår det hva som kan gjennomføres av idrettsaktivitet med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen. Et slikt system vil gjøre det enklere for kommunene å skape mer forutsigbare rammer for idretten, sa idrettspresident Berit Kjøll da.

Fire trinn

I stedet for idrettens egenutviklede trafikklysmodell, som består av fire nivåer, mener direktoratet at en trinnvis tabell utarbeidet av Folkehelseinstituttet er best egnet til bruk for å gjenåpne idretten for barn og unge under 20 år og breddeidretten for voksne.

Tabellen fra FHI, som Helsedirektoratet stiller seg bak, består av fire trinn. På første trinn åpnes det for at barn og unge kan trene innendørs og utendørs i grupper på maks 20 personer. 1-metersregelen kan fravikes der det er nødvendig.

I breddeidretten for voksne åpnes det for trening både innendørs og utendørs i grupper på henholdsvis 10 og 20 utøvere. Her stilles det krav om én meters avstand.

50 fra samme kommune

Hva gjelder arrangementer legges det opp til å åpne for 50 personer innendørs for de under 20 år fra samme kommune. Barn og unge som trener i en annen kommune, vil kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling. I voksenidretten vil fortsatt nasjonale arrangementsbestemmelser gjelde på trinn én.