Både penger og pasienter står i kø i Helse Bergen

Helse Bergen går med kraftige overskudd, og sparer til investeringer. Dette bildet er fra Blodbanken.

Helse Bergen går med kraftige overskudd, og sparer til investeringer. Dette bildet er fra Blodbanken. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Mens pasienter står i behandlingskø, hoper pengene seg opp i Helse Bergen.

DEL

Fra 2006 til 2012 har Helse Bergen behandlet 20 000 flere pasienter enn de seks årene før. Samtidig er overskuddet nå høyere enn forventet.

Den økonomiske utviklingen er bedre enn budsjettert i Helse Bergen.

– Når vi skaffer oss et såkalt overskudd, betyr det bare at det er mer penger vi kan bruke til investeringer, sier Ranveig Frøiland, styreleder i Helse Bergen, til BA.

Administrasjonen regner med at Helse Bergen går 25 millioner kroner bedre enn budsjettert i år.

Summen av driftsinntekter er 98 millioner kroner høyere enn budsjettert, mens summen av driftskostnader er 74,3 millioner høyere enn budsjettert.

Etter budsjettet skal Helse Bergen i år ha et årsresultat på 165 millioner kroner.

– Vi ligger godt an i forhold til budsjett. Overskuddet er til det beste for pasientene, sier Frøiland.

PILENE PEKER OPPOVER

Totalt er årets inntektsbudsjett på 9,3 milliarder kroner. Investeringsbudsjettet er på 881 millioner kroner.

Samtidig som overskuddet nå øker, har Helse Bergen aldri tidligere behandlet så mange pasienter.

Målt i avdelingsopphold er det hittil i år 1872 flere opphold enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 2,7 prosent.

Den polikliniske aktiviteten er også høyere enn på samme tid i fjor. Det er hittil i år utført 9915 flere konsultasjoner enn per august i fjor. Det er en økning på 3,7 prosent.

PENGER OG PASIENTER I KØ

Paradokset er at samtidig som helseforetaket går kraftig i pluss, står det pasienter i kø for å få behandling.

I en rapport som administrerende direktør Stener Kvinnsland gir til styret i Helse Bergen denne uken, fremgår det at pasienter som har krav på behandling innen en gitt frist, likevel ikke får det.

Hyppigst er fristbruddene på kirurgisk klinikk og ortopedisk klinikk.

Total er det 160 pasienter som per august regnes som ubehandlede pasienter med fristbrudd. Dette er én prosent av pasientene.

SPARER TIL INVESTERING

– Er det et paradoks at plussiden i budsjettet vokser samtidig som pasienter står i kø for behandling?

– Nei, det synes jeg ikke. Vi skal bruke pengene til å investere. Vi har lagt om fra underskudd til en smartere planlegging, der vi behandler stadig flere pasienter, sier styrelederen.

Hun minner om at året ikke er omme, og sier at det kan komme endringer i økonomioversiktene til Helse Bergen.

– For bare tre uker siden åpnet vi flunkende nye operasjonsstuer på Haukeland. Det kan hende vi må bruke litt mer penger på drift av disse, sier Ranveig Frøiland til BA.

Artikkeltags