Eirik Langeland Fjeld, BA" /> Eirik Langeland Fjeld, BA" /> Gå til sidens hovedinnhold

Skarp kritikk av psykiatri-tilbud

Artikkelen er over 11 år gammel

Helsetilsynet kommer med skarp kritikk av de distriktspsykiatriske sentrene.

Ved åtte av ti sentre får ikke voksne med alvorlige psykiske lidelser den hjelpen de skal ha, viser en ny rapport.

Disse ble sjekket:

 • Helse Nord: 11 av totalt 14 DPS
 • Helse Midt-Noreg: 8 av totalt 11 DPS
 • Helse Vest: 9 av totalt 19 DPS
 • Helse Sør-Aust: 28 av totalt 34 DPS

Disse ble sjekket i Helse Vest:

 • Sandnes DPS
 • Sola DPS
 • Ryfylke DPS
 • Betanien
 • Kronstad
 • Solli
 • Øyane
 • Indre Sogn DPS
 • Karmøy DPS

Helsetilsynet har undersøkt 56 distriktspsykiatriske sentre i løpet av 2008 og 2009 og konkluderer med at tilbudet til brukerne ikke tilfredsstiller kravene ved 44 av dem.

– Det er store forskjeller innen psykiatrien, men rapporten vår viser en rekke alvorlige forhold de siste årene. Mange må ha sovet i timen, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet mener det er bekymringsfullt at det i 2009 ble avdekket like mange tilfeller av svikt eller lovbrudd som året før.

– Selv om det ikke er blitt færre påpekte avvik i rapporten for 2009, er alvorsgraden noe redusert, sier Hanssen.

FÅR IKKE HJELP: Flere av de distriktspsykiatriske sentrene mangler system for å sikre at søknader blir fanger opp og vurdert av en spesialist.

Det ble også påpekt mangler ved vurdering av retten til nødvendig helsehjelp, heter det i rapporten.

Helsetilsynet undersøkte hvordan nye pasienter ble vurdert, prioritert, undersøkt, behandlet og fulgt opp, og ifølge tilsynet dreide den mest utbredte svikten seg om manglende dokumentasjon og planer for behandling.

MANGLENDE STYRING: – Vi ser svært alvorlig på at så mange av sentrene ikke sikrer at voksne med alvorlige psykiske lidelser har god nok tilgang til tjenestene.

– Svikt i måten henvisninger blir håndtert og vurdert på, kan føre til at pasienter ikke får vurdert det behovet de har for helsehjelp, sier Hanssen.

Ved de aller fleste sentrene hvor det ble avdekket avvik, påpekte Helsetilsynet mangler og svikt ved styring og ledelse.

– Det er mange ansatte som gjør en strålende jobb, understreker Hanssen som mener det er i ledelsen og på eiersiden skoen trykker.