I store deler av Bergen kommune finner vi nå stengte helsestasjoner til fordel for sentraliserte helsestasjoner i Familiens hus i bydelene.

På kommunen sin nettside står følgende: «I Familiens hus samles flere tjenester til barn og familie på ett sted. Det gjør det enklere for brukerne, som kan henvende seg ett sted hvor de får et profesjonelt og helhetlig tilbud».

Dette er en fin visjon som vi lurer på om har rot i virkeligheten. For oss med lang arbeidserfaring i helsestasjonstjenesten, skapes en uro for konsekvenser samlokaliseringen kan medføre i praksis.

Ut fra den opprinnelige planen om Familiens hus, skulle helsestasjonene i Bergen sentraliseres i fire bydeler. Så langt er det opprettet tre Familiens hus, lokalisert til Møllendalsveien, Oasen og Nyborg. Dette har ført til stenging av flere lokale helsestasjoner.

På nettsiden til kommunen kan vi lese: «I Bergen sør – Fana/Ytrebygda har kommunen midlertidig avsluttet søk for nye lokaler». Dette innebærer at det ikke er opprettet Familiens hus på Nesttun som opprinnelig planlagt, og i Fana/Ytrebygda er fortsatt lokale helsestasjoner i drift.

Kan vi her ane en forskjellsbehandling av barn og foreldre i Bergen kommune med hensyn til helsestasjonen som et lavterskeltilbud?

Helsestasjonen skal være lett tilgjengelig for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Hvilke konsekvenser kan sentralisering og lengre reisevei mellom helsestasjonen og brukerne få for kvinnehelse?

Kvinnehelseutvalget, som nylig leverte sin utredning, vektla forhold som har betydning for å sikre likeverdig tilgang til gode helse- og omsorgstjenester for alle. Dette kan vi ikke se at blir opprettholdt slik helsestasjonstjenesten nå blir organisert i Bergen kommune. En god og lett tilgjengelig helsestasjonstjeneste er av stor betydning for kvinnehelse – mødres helse som igjen påvirker barns og familiers helse.

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten påpeker at beliggenheten til tjenesten bør være hensiktsmessig for brukerne for å sikre tilgjengelighet. Når dette er så tydelig uttrykt i nasjonal faglig retningslinje, er det for oss underlig at Bergen kommune går inn for å stenge lokale helsestasjoner.

Foreldre som har bil vil ta denne i bruk når helsestasjonen blir vanskelig tilgjengelig til fots eller med kollektivtransport. For brukere som kommer med bil, er det flere steder problematisk å finne parkering. Småbarnsforeldre uten bil må i noen tilfeller reise med flere busser for å komme til helsestasjonen i Familiens hus, og reiseveien til helsesykepleiere som skal på hjemmebesøk blir også lengre og bilkjøring blir i større grad nødvendig.

Vi ønsker velkommen en debatt om hvilke konsekvenser stenging av lokale helsestasjoner kan få!