– Hendelige uhell kan skje, men denne typen beholdere må leveres som farlig avfall og ikke som restavfall

Noen hadde kastet en propanboks i restavfallet. – Ikke gjør det, sier Bir.