Vest politidistrikt iverksatte etterforskning av saken i januar.

– Bakgrunnen for etterforskningen var blant annet at barn hadde fortalt til sine foreldre at den ansatte hadde begått det som kunne være en seksuell handling, sier statsadvokat Trond Høvik.

Ikke bevis

Ifølge Høvik var det flere barn som kom med tilsvarende opplysninger.

Barnehageledelsen ble informert og videreformidlet informasjonen til politiet. Mannen ble pågrepet på vei til jobb i begynnelsen av februar.

– Det har vært gjennomført grundig etterforskning og avhør av både foreldre og ansatte. I tillegg har flere barn vært gjennom tilrettelagte avhør, opplyser Høvik til BA.

Mannen jobbet som assistent i den private barnehagen. Formålet med etterforskningen var å undersøke han har utsatt barn for seksuelle overgrep.

– Saken er nå henlagt etter bevisets stilling. Det er ikke tilstrekkelig bevis til at det er grunnlag for å ta ut tiltale for retten, sier Høvik.

Krevende saker

Totalt gjaldt etterforskningen overgrep mot 13 barn, tre av dem var barnehagebarn.

– Rent generelt vil saker som involverer små barn kunne være krevende bevismessig, påpeker Høvik.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik representerer de tre fornærmede barnehagebarna og deres familier.

– Deres første reaksjon er at de synes dette er veldig leit. De er veldig skuffet, sier Wallevik til BA.

Hun opplyser at de nå skal sette seg ned og vurdere å påklage avgjørelsen.

En eventuell klage vil havne på Riksadvokatens bord.

Satt i varetekt

Barnehageassistenten arbeidet i den aktuelle barnehagen i en årrekke, og har vært en populær ansatt som har nytt respekt blant både foreldre, kolleger, venner og bekjente.

I to måneder satt han varetektsfengslet. Hele tiden har han hardnakket nektet for at han har begått overgrep.

– Jeg ser at statsadvokaten mener det samme som vi har sagt hele tiden, og min klient er selvfølgelig svært lettet over avgjørelsen. Det har vært en tung tid, og en stor belastning for ham å være urettmessig straffeforfulgt, sier mannens forsvarer, Kaj Wigum.

For et par år siden ble Bergen av rystet av flere overgrepssaker i barnehager. I oktober 2017 ble en mannlig barnehageassistent dømt til ti års forvaring for overgrep mot syv barnehagegutter.