Natt til lørdag den 7. august i fjor begynte det å brenne kraftig i en boligblokk for rusavhengige på Lone utenfor Bergen.

24 personer ble evakuert fra den brennende bygningen, og ingen ble skadet.

Tre av beboerne fikk etter kort tid status som mistenkt i saken, da politiet mente det var grunn til å tro at brannen var påsatt.

– Mistankegrunnlaget mot disse tre beboerne har hele tiden vært svakt og saken mot dem er nå henlagt, opplyser politiadvokat Are Nygård Bergh i en pressemelding torsdag.

– Startet på en balkong

For to av de mistenkte har saken blitt henlagt på bevisets stilling, mens for den tredje er saken henlagt med begrunnelse i at det ikke har blitt bevist noe straffbart forhold.

I over ett år har politiet utført en grundig etterforskning av den omfattende brannen, for å avklare hvor brannen oppsto og hvordan, og om dette skyldtes noe straffbart.

De har avhørt samtlige registrerte beboere i blokken, samt gjennomført kriminaltekniske undersøkelser blant annet ved hjelp av brannhund.

– Saken har vært høyt prioritert hos oss, da det var en mulig påsatt brann med betydelig skadepotensiale, sier Bergh til BA.

Ut fra den informasjon etterforskningen har gitt, har politiet konkludert med at brannen startet utvendig på en balkong i første etasje og at den deretter spredte seg hurtig til resten av blokken. Politiet har imidlertid ikke klart å påvise brannårsaken.

Vil vurdere ny etterforskning

Politiet kan ikke utelukke at brannen var påsatt, men har ingen klare holdepunkter på at dette var tilfellet.

Selv om straffesaken mot de tre mistenkte nå blir henlagt, avventer politiet en rapport fra brannsakkyndige før saken endelig avgjøres.

Etter å ha fått denne rapporten, vil politiet vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning mot noen av aktørenesom var involvert i forbindelse med planlegging, prosjektering og oppføring av bygget.

– Her var det en veldig hurtig brannutvikling, og da kan det være aktuelt for oss å se om det har vært avvik i prosjektering og byggefasen, og om dette gir grunnlag for videre etterforskning, sier Bergh.

Han understreker samtidig at det er for tidlig å si om det faktisk har vært noen avvik, og om det blir etterforskning.

– Nå har det jo vært elleve brannutrykninger til bygget på syv år. Er det noe dere vil undersøke nærmere?

– Det var en gruppe beboere her som var overrepresentert i brannstatistikken, og om det stiller ekstra krav til bygget, er en ting vi kanskje må se nærmere på.