– En tragisk ulykke som ingen kan klandres for, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen til BA.

Politiet har avsluttet etterforskningen av trafikkulykken på Toftøyvegen i Øygarden 14. juni, hvor tolv år gamle Noah Landro omkom.

Skal ha krysset veien foran bussen

Kriminalteknikere i politiet og Statens vegvesen sin ulykkesgruppe har gransket saken. Det er også gjort en rekke avhør av vitner som var til stede.

Undersøkelsene viser at avdøde var passasjer i en buss som sto på et busstopp. Han krysset veien foran bussen samtidig som det kom en bil i samme retning som bussen og gutten ble påkjørt, skriver politiet i en pressemelding.

Det er ikke fotgjengerovergang eller annen tilrettelegging for fotgjengere på stedet. Bilfører kunne ikke unngå påkjørselen. Undersøkelser på stedet viser at bilen holdt lavere fart enn fartsgrensen på 80 km/t, og det er ikke gjort tekniske funn på bilen som kan ha medvirket til ulykken, skriver de videre.

Politiet kunne derfor ikke se at bilføreren kunne lastes for ulykken. Påtalemyndighetene har henlagt saken mot vedkommende.

– Vi har etterforsket bredt og sett på ulike muligheter, men vi har ikke vært i tvil om konklusjonen, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen til BA.

I tillegg til videopptak fra bussen, har politiet avhørt bilføreren, bussjåføren samt noen jevnaldrende gutter som gikk av bussen på samme sted som avdøde. En bilfører som kom i motsatt retning har også forklart seg for politiet.

– Alle har forklart seg samsvarende. Bilføreren hadde ikke vikeplikt for bussen, slik veien er lagt opp, sier Svendsen.

– Hva med trafikksikkerheten på stedet, 80-sone og ingen overgangsfelt nær busstoppet. Har dere vurdert den?

– En del av undersøkelsene har vært å se på veiforholdene, men vi har ikke etterforsket veimyndighetene. Vegvesenets ulykkesgruppe har hatt tilgang til alle saksdokumentene, også etter ulykken, og vil nok ta det med videre i sine vurderinger, sier politiadvokaten.

Bilførerens forsvarer, Bertil Rønnestad, har tidligere uttalt til BA at han tar det hele svært tungt.

Ser på sikringstiltak

Ulykken i juni er ikke den første dødsulykken på strekningen. I 2006 omkom en ti år gammel gutt etter å ha blitt påkjørt i 80-sonen på Rongflaten.

Siden har beboere og andre kjempet for trafikksikring.

Beboere har i flere år klaget på den høye fartsgrensen som er på stedet, samtidig som at små barn krysser veien daglig til og fra bussen – uten overgangsfelt eller andre trafikksikkerhetstiltak.

De mener at ulykken kunne vært unngått. BA har sett dokumentasjon på flere av disse klagene.

– Jeg skjønner godt frustrasjonen blant beboerne. Dessverre er det slik at det noen ganger må alvorlige hendelser til for å utløse handling, sa Øygardens ordfører, Tom Georg Indrevik (H), til BA i juni.

Sammen med fylket satte kommunen seg ned for å skissere forskjellige forslag som kunne innføres. Blant annet er snusløyfer for buss, i tillegg til lavere fartsgrense, foreslått.