Det er en markant større andel som har fått covid-19 vaksine i Bergenhus bydel, enn i Ytrebygda.

Det viser den siste ukesrapporten fra smittevernoverlegen i Bergen kommune. 80 prosent av de over 85 år i Bergenhus bydel har fått korona-vaksinen, mot 65 prosent av den samme aldersgruppen i Arna og i Ytrebygda. Også i aldersgruppen 75-84 år er dekningsgraden svært ulik, står det i rapporten.

Totalt er dekningsgraden lavest i Ytrebygda. Smittevernoverlegen skriver at det vil bli utfordrende å forsøke å jevne ut de geografiske forskjellene.

FHI har anbefalt en vaksinedekning på ca. 90 % i de eldste aldersgruppene.

Tar utgangspunkt i Pfizer-vaksinen

Ifølge den nye vaksinasjonskalenderen til Bergen kommune anslås det at generell vaksinering av personer under 64 år, som ikke har noen underliggende sykdommer, starte i begynnelsen av mai. Det er med utgangspunkt i at kun Pfizer-vaksinen vil tas i bruk i Bergen.

For den siste gruppen, altså personer i alderen 18-44 år, forventes vaksineringen å starte rundt 21. juni. Dermed vil trolig ikke hele Bergens befolkning være ferdigvaksinert før i slutten av september.

I en sammenligning av de fire største byene i Norge, ligger Oslo og Bergen prosentvis likt justert etter innbyggertall.

Samtidig er Oslo kommet vesentlig lengre enn Bergen når det gjelder vaksinering av gruppen 65-84 år.