Her er det størst rasfare på E16 mellom Bergen og Voss

Artikkelen er over 5 år gammel

– Vi er langt over tålegrensen for hvor stor usikkerhet som er til å leve med. Det er bare flaks at det ikke gikk liv tapt denne gangen.

DEL
  • Statens vegvesen har funnet 29 punkter på E16 mellom Bergen og Voss som er ekstra rasfarlige. Få oversikt i kartet øverst i saken.

Det sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Hun utfordrer nå samferdselsminister Ketil Solvik Olsen på hva han vil gjøre, eventuelt, med den livsfarlige strekningen mellom Voss og Bergen.

Siden årtusenskiftet har det gått over 260 ras på E16 mellom Bergen og Voss. Nær 40 ganger har dette ført til at all trafikk har blitt stanset, viser tall fra Statens vegvesen. Tirsdag gikk det nok et ras på strekningen. Et hundre meter bredt ras sperret både vei og toglinje ved Vaksdal. Et tog kjørte inn i raset, men passasjerene kom fra det uten skader.

Vil ta hele dagen å rydde E16:

Startet som snøskred høyt opp i fjellet

Det vil ta mannskapene hele dagen å rydde E16. Veien kan tidligst åpne klokken 17.

Bilde tatt av pressefotograf Magne Turøy, Bergensavisen
Tlf: +4790193165
magne.turoy@ba.no

Vil ta hele dagen å rydde E16: Startet som snøskred høyt opp i fjellet Det vil ta mannskapene hele dagen å rydde E16. Veien kan tidligst åpne klokken 17. Bilde tatt av pressefotograf Magne Turøy, Bergensavisen Tlf: +4790193165 magne.turoy@ba.no Foto:

I tillegg til at ras har stanset all trafikk nær 40 ganger på disse årene, har deler av veibanen blitt stengt rundt 30 ganger siden år 2000.

– Flaks at det har gått bra

Fagfolk i veivesenet omtaler den generelle rasfaren på strekningen som stor.

– Skredfaren er betydelig, til dels avhengig av årstid og andre forhold. Vi har hatt veldig flaks i og med at det ikke har skjedd noe alvorlig. Den flaksen tar slutt en gang, advarer geolog i Statens vegvesen, Harald Hauso.

Sprenging ved E16 ved Stanghelle. 
Geolog Harald Hauso

Sprenging ved E16 ved Stanghelle. Geolog Harald Hauso Foto:

Sett i sammenheng med trafikkmengden på rundt 5000 biler i døgnet, er behovet for tiltak langs veien prekært. Hauso og veivesenet har identifisert 29 skredpunkter der skredfaren er vurdert som spesielt stor. Blant disse punktene er Bogelia, der skredet gikk tirsdag.

Ber om overbygg på rasstedet

Til hvert av disse punktene har vegvesenet kartlagt hvilke tiltak som kan settes i verk for å redusere skredfaren og utarbeidet et kostnadsoverslag. Den totale kostnaden for alle de 29 tiltakene er 302 millioner kroner. Mange av tiltakene, blant annet fanggjerder og terrengtiltak, er kostnadsberegnet til under fem millioner kroner.

Det dyreste tiltaket på listen er et overbygg til 103 millioner kroner. Dette overbygget ønsker veivesenet å reise akkurat der raset stengte E16 tirsdag.

Vaksdal 20150512. Et stort ras har gått over jernbanelinjen og E16 i Vaksdal i Hordaland

Vaksdal 20150512. Et stort ras har gått over jernbanelinjen og E16 i Vaksdal i Hordaland Foto:

– Vi har driftsmidler til rydding og akutte tiltak. Utover dette er vi avhengige av bevillinger over statsbudsjettet. Vi har ingen friske midler, sier Guro Dyngen, ansvarlig for skredsikringsbehov og prioriteringer hos Statens vegvesen.

Hvilke konkrete tiltak som vil bli satt i verk for å bedre sikkerheten er dermed opp til politikerene å avgjøre. Her krever Kjersti Toppe nå svar.

Ny vei til 33 mrd. kroner

– Hyppige ras skaper stor usikkerhet for reisende, forsinkelser og det skaper problem for godstransporten. Hva er regjeringen sine framdriftsplaner for ny, trygg vei og bane mellom Bergen og Voss, og hvilke kortsiktige tiltak blir satt i verk?

Slik lyder spørsmålet Kjersti Toppe stiller til samferdselsministeren i Stortinget. På spørsmål om hva hun selv mener om saken svarer hun at hun vil ha fortgang i oppfølgingen av KVU-en som jernbaneverket og vegvesenet laget. De anbefaler helt ny vei og bane mellom Voss og Bergen til en estimert pris på 33 milliarder kroner.

– Men vi kommer ikke utenom kortsiktige rassikringstiltak i mellomtiden, sier Toppe.

Kjersti Toppe, valget 2013

Kjersti Toppe, valget 2013 Foto:

Planer for 100 millioner

Fra 2016 og de følgende årene kan strakstiltak for bedre rassikkerhet langs E16 bli realisert. Tiltakene omfatter fjellrensk, fanggjerde, sikringsnett og voller det det lar seg gjøre. Totalt vil disse tiltakene koste 100 millioner.

Rasoverbygg i Bogelia, derimot, er det ingen konkrete planer for.

– Et overbygg er et større tiltak som krever en annen type planlegging og finansiering enn strakstiltak og mindre tiltak. Det må også vurderes opp mot bygging av en ny vei på strekningen, sier Olav Finne ved Veiavdelingen i Hordaland.

Finne understreker at selv om tiltakene som er planlagt vil bedre sikkerheten, er den eneste måten å gjøre E16 rassikker å bygge en ny vei med lange tunneler.

Den nye veien ligger inne i Konseptvalgutredningen (KVU) samferdselsdepartementet nå vurderer.