Den midlertidige stansen i vaksinering med AstraZeneca som følge av meldinger om blodpropp hos nylig vaksinerte, har fått konsekvenser for Bergen kommunes vaksinasjonsplan.

Byrådet la frem den forrige planen 26. februar. Den 14. mars oppdaterte kommunen den med anslag for fremdrift etter stans i vaksinering med AstraZeneca fra 11.mars.

Personer i alderen 55 til 64 år med underliggende sykdommer skulle få AstraZeneca-vaksinen fra forrige uke. Ut fra det nye anslaget, er tidspunktet for første dose til denne gruppen forskjøvet med fire uker, går det frem av den nye vaksineplanen.

Også andre prioriteringsgrupper får forskjøvet tidspunktet for første dose med noen uker, dersom anslaget til kommunen blir fasit (se under).

Folkehelseinstituttet har ifølge kommunen meldt at man kan forvente en økt leveranse av Pfizer Biontech-vaksinen fra og med påskeuken.

– Vil raskt kunne ta igjen tiden

Helsebyråd Beate Husa sier at stansen i AstraZeneca (AZ)-vaksineringen allerede får konsekvenser for vaksinasjonsplanen som er lagt fordi vaksineringen nå kun vil basere seg på tildelte doser av Pfizer/Biontech.

– Den neste tiden vil vaksineringen dermed gå saktere enn før stansen av AZ skjedde. Vi har god kapasitet på kommunale vaksinasjonssteder og vi har fastleger som strekker seg langt for at deres risikopasienter skal få vaksine, påpeker hun, og legger til:

– Dersom vi får en avklaring før påske vil vi relativt raskt kunne hente inn igjen den tapte tiden.

– Hvordan omfordeles de vaksinene kommunen kan sette akkurat nå? Går Pfizer-dosene til personer med underliggende sykdommer, eller må de vente nå?

– Det er fortsatt vaksinering av personer i aldersgruppen 80–84 som pågår. Neste prioriteringsgruppe er personer mellom 75–79 år. Deretter vaksineres aldersgruppen 65–74 år, og høyrisikopasienter vil bli prioritert sammen med dem, i tråd med FHI sine retningslinjer, svarer Husa.

Vaksinestatus i Bergen

  • Pr. 14 mars er det registrert 10.741 personer som er fullvaksinert i Bergen.
  • Av disse er 5078 over 85 år, 3760 mellom 75 og 84 år og 449 mellom 65 og 74 år.
  • 1454 helsepersonell er også fullvaksinert.
  • I tillegg har 2699 personer i risikogrupper og 2200 helsearbeidere fått dose 1.
  • De fleste har fått PfizerBioNTech vaksinen.
  • Vi har mars registrert 2192 personer som er vaksinert med AstraZeneca vaksinen.
  • Innrapporteringen av vaksinerte personer er imidlertid ikke komplett.
  • Målgruppene i uke 10 har vært 80–84 og personer med høy risiko på grunn avunderliggende sykdommer.
  • Fra 15 mars skal alle som vaksineres med PfizerBioNTech vaksinen først få dose 2 etter 6 uker. Det betyr at flere kan få dose 1 tidligere
  • Hvorvidt vaksineringen med AZ vaksinen kan starte opp igjen, og når det eventuelt kan skje vil også ha betydning for det videre vaksineløpet.

Kilde: Ukerapport uke 10, Bergen kommune

Vaksinerer trolig i påsken

Helsebyråden sier at det er stor mulighet for at det blir vaksinering også på selve påskedagene.

– De som vet at de reiser bort i påsken, bør ikke registrere seg til vaksinering den uken. De vil få muligheten til å få vaksinen i ukene som følger i stedet. Dette er viktig for å unngå at ubenyttede vaksinedoser må kastes, understreker hun.

Dersom helsemyndighetene bestemmer seg for å gjenoppta vaksinering med AstraZeneca fordi man mener at det er trygt, vil ikke de som nå er skeptiske få mulighet til å velge den vekk, sier Husa.

– Folkehelseinstituttet er tydelig på at det ikke er adgang til å velge vaksine. Om det kommer føringer fra FHI på at utsatte grupper eller folk med risikofaktorer ikke skal ha AstraZeneca, vil Bergen kommune følge dette.

Kommunen understreker at vaksineløpet er under stadig revisjon.

På onsdagens pressekonferanse om koronastiuasjonen i Norge, understreket helseminister Bent Høie (H) at det ikke ser helt mørkt ut for vaksineringen.

– Vi satser på mange ulike vaksiner for å kunne vaksinere befolkningen, selv om det skulle bli problemer med enkelte vaksiner. Hvis de andre vaksinene kommer som planlagt, har vi mottatt nok vaksiner i løpet av sommermånedene til å vaksinere hele den voksne befolkningen. Det forutsetter at produsentene ikke støter på uforutsette problemer.