Først av alt; begrepet yrkesskole forsvant i 1974.

Altså for snart femti år siden!

Det var dette året lov om videregående opplæring ble vedtatt – og begrepet videregående kom som resultat av at yrkesskolene og gymnasene ble slått sammen.

Slått sammen i 2003

Bergen yrkesskole ved Krohnsminde idrettsplass så dagens lys for nøyaktig 60 år siden, og skolen var for mange veien ut i praktiske yrker. Gymnasene var mer teori og veien mot videre høyere utdannelse.

Bergen yrkesskole ble så i 2003 slått sammen med Krohnsminde videregående som allerede var etablert i sørsvingen på Krohnsminde. Den nye skolen hadde ved starten rundt 1400 elever.

– Og på Krohnsminde jobbet jeg fra 1980 til 2006, og fikk med meg overgangen til Årstad videregående, forklarer pensjonert lektor, Børge Fredriksen.

Med sitt våkne blikk på de mange turene rundt i byen, så han til sin store overraskelse flere skilt «Bergen yrkesskole» på vei ned til undergangene i Fjøsangerveien.

Som historiker lurte jo Fredriksen på hvorfor historien hadde stått stille i skiltverdenen.

– Fikk ingen respons, forteller han og sikter til et innlegg i BAs Summetonen sist høst.

Egentlig synes han det er rart at ingen før ham har oppdaget skiltflausene her ved Danmarks plass.

Fordi det er ikke bare ett skilt som opererer med en tyve år gammel historie. Her er fire nedganger til tunnelene og tre av disse er utstyrt med store infoskilt med «Bergen yrkesskole». På det fjerde kan det se ut som om noen har malt eller tapet over der det også kan ha stått.

Det pussige er at går en tett på to av de tre med feil, ser en fort at disse er av ny er dato. Verken skilt eller oppheng bærer preg av slitasje.

Kjapp respons

Her har noen vært på autopilot uten tanke om å sjekke bakom teksten.

– Hva kan vi gjøre med dette?

Spørsmålet går naturlig nok til veieier som i dette tilfellet er Vestland fylkeskommune.

Der sitter Ingrid Anette Padøy som er byggeleder vedlikehold og drift. Hun trengte ikke tenke seg lenge om.

– Vi fikser det!

Padøy kunne ikke kommet med et mer spontant og konkret svar på vår henvendelse.

– Et godt innspill, og jeg har allerede sendt det videre til skiltavdelingen som nå er på saken. Hva som har skjedd tidligere, vet jeg rett og slett ikke. Nå må de bare få produsert skilt med ny tekst, og så bytter vi.