Her har Vest Park skrevet ut bøter uten lov

Feilparkerere har måttet betale bøter på 900 kroner når de har stilt seg på kundeparkeringen uten parkeringstillatelse.