BA har gjennom en rekke reportasjer skrevet om mangelen på boliger til utviklingshemmede.

Over 250 personer over 18 år med utviklingshemming bor hjemme hos foreldrene. 109 av dem står i kø for å få egen bolig. Mange har ventet i flere år.

Bergen kommune har gjentatte ganger lovet bedring, og i fjor satt bystyret av over 400 millioner kroner for å få bort køen. Den vedtatte planen er at det skal etableres 130 egnede boliger.

Nå er det første konkrete tiltaket klart – i form av et nytt bofellesskap i Lien mellom Gyldenpris og Solheimsviken, melder kommunen.

Ni boliger skal etableres i et eksisterende bygg, hvor det tidligere har vært omsorgsboliger.

– Byrådet har prioritert boliger for utviklingshemmede i forslaget til budsjett for 2020, og beslutningen om nytt bofellesskap i Lien er et viktig skritt på veien mot å gjennomføre Boligløftet innen 2025. Ved å benytte eksisterende boliger vil dette bofellesskapet kunne komme på plass raskere enn dersom vi skulle bygget helt nytt, sier byråd for helse og omsorg, Beate Husa (KrF).

Boligene skal være innflyttingsklare i juni neste år, og plassene fordeles etter venteliste.