Dimitrios Xenakis er svært takknemlig for at han kan ta med seg datteren Ariadni Xenaki (16 måneder) på trening i Solheimsviken.

– Ariadni er født med en kromosomfeil, som har gitt henne motoriske utfordringer. Hun har ikke lært seg å gå ennå, forklarer Xenakis.

Men sammen med fysioterapeut Sofie Olsholt og noen fristende såpebobler kommer hun stadig nærmere.

– Dette har vært et veldig viktig sted for oss, et stort skritt frem for at hun kan gå, sier Xenakis.

Etter at regjeringen la ned fritt behandlingsvalg, var frykten stor for at behandlingstilbudet i Bergen skulle forsvinne.

Helse Vest avlyste anbudskonkurransen for spesialiserte rehabiliteringstjenester som pågikk i høst. Årsaken var at kostnadene i tilbudene oversteg Helse Vest sitt budsjett for innkjøpet.

Samtidig landet Barnas Fysioterapisenter en midlertidig avtale ut 2023.

Midlertidig avtale

Avviklingen av fritt behandlingsvalg betyr at private aktører ikke lenger kan godkjennes av Helfo for å yte spesialisthelsetjenester betalt av staten.

Dermed må private aktører lage avtaler med regionale helseforetak for å kunne tilby statsfinansiert behandling.

I dag har ikke Barnas Fysioterapisenter en langvarig avtale på plass.

– I første omgang har vi en midlertidig avtale med Helse Vest på seks måneder med muligheter for opsjon i seks måneder til. Dette vil si at tilbudet er sikret ut 2023, forteller Camilla Skagen som er daglig leder på senteret.

Camilla Skagen forteller at de ikke hadde hatt mulighet til å ta inn nye pasienter uten denne avtalen.

– Det hadde vært forferdelig synd ettersom det er mange som er avhengige av tilbudet og som ville lidd under lang ventetid, forteller hun.

Dersom Barnas Fysioterapisenter får en langvarig avtale med Helse Vest, vil de kunne fortsette å tilby behandling til barn fra hele landet.

Fikk møte barna

Tidlig onsdag morgen var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos Barnas Fysioterapisenter.

– Det var veldig fint å se det utbyttet barna har av denne institusjonen, sier hun til BA.

Kjerkol fikk møte og snakke med flere av barna og foreldrene på morgenseansen.

Helsebyråd i Bergen, Ruth Grung (Ap) har tidligere lovet å kjempe for at tilbudet skal forbli.

Helseministeren mener også at et slikt terapisenter for barn har livets rett.

– Jeg er glad for at en midlertidig avtale er på plass. Så må en følge spillereglene og ha en anbudsrunde for slike institusjoner. Det jeg så her i dag har høy verdi, sier hun.

Avlyste anbudskonkurransen

Randi Marie Omdal, jurist og seniorrådgiver hos Helse Vest, forteller at de jobber med å få en ny anbudskonkurranse på plass.

– Vi har så vidt startet på en ny utlysning og håper å få det på plass så tidlig som mulig, sier Omdal.

Når den nye anbudskonkurransen blir utlyst må Barnas Fysioterapisenter søke på nytt.

Omdal sier at Helse Vest ikke kan gå inn på hvorvidt de vil inngå en avtale med fysioterapisenteret ettersom en anbudskonkurranse først avgjøres etter at man har gjort en vurdering av alle innsendte tilbud.

Daglig leder på Barnas fysioterapisenter, Camilla Skagen, ser positivt på fremtiden.

– Signalene fra Helse Vest har vært positive og vi har troen på at vi skal få på plass en ny langvarig avtale i løpet av våren, forteller hun.