Biskop Johan Nordahl Bruns grav er 206 år gammel. Også flere andre betydningsfulle personers gravsteder er i ferd med å forsvinne.

Alle preget de sin samtid, og vi har mye å takke dem for i dag. Men byen med de mange helter har aldri evnet å ta vare på deres gravminner.

Domkirkegården – gravplassen bak Bergen Domkirke, er i så måte et grelt eksempel og et trist syn.

Hver 17. mai bekranses graven til Johan Nordahl Brun. Og hver nasjonaldag blir 17. mai-komiteens representant møtt av en mer og mer ødelagt grav.

Italiensk marmor ligger veltet og knust, og det er både sprekker og digert hull i selve sokkelen.

Hulrommet i sokkelen brukes som oppbevaringsboks for en stor treningsbag.

Ikke godt å si hva den inneholder.

Har et håp

Etter det en kan lese seg til, skal det visstnok være rundt 50 minneplater på gravplassen – den eldste fra 1677. Som sagt, de fleste av disse er nå helt uleselige.

Det var salige Lyder Sagen som tegnet gravminnet over biskop Brun. Også Sagen ligger begravet her – men hvor, er umulig å vite.

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen tenner nå et visst håp om at noe snart vil skje.

– I forbindelse med at Domkirken er under rehabilitering vil også gravplassen og gravminnene bli det – og vi er enig i at det er trist slik den fremstår i dag.

Hun forklarer videre at gravplassen ligger på middelaldergrunn.

– Dermed er den et automatisk fredet kulturminne. Ved tiltak som kan virke inn på/eller medføre inngrep i et automatisk fredet kulturminne, må det foreligge tillatelse fra riksantikvaren. Gravminnene har en annen status siden ingen av gravminnene er fra før reformasjonen.

Og hun legger til:

– Gravminnene er imidlertid omfattet av en verneplan som i sin tid ble vedtatt av Bergen kommune. Denne verneplanen er vil bli oppdatert i forbindelse med rehabilitering av Domkirkegården.

Må totalrenoveres

– Får dere år om annet spørsmål om gravplassen eller er det helt tyst?

– Vi får spørsmål om gravplassen og flere har engasjert seg i at tilstanden er så slitt, særlig når et gjelder gravminnet til biskop Johan Nordahl Brun. Det var gjort en rehabilitering i 2003, og siden er det gjort mange mindre reparasjoner, men nå må det en totalrehabilitering til.

Hvor mye av de ødelagte gravminnenene som kan berges, er neimen ikke godt å si.

Svaret får vi først om noen år.