Det ble klapping og jubling blant de over 200 innsatte i Bergen fengsel 16. mai.

Med taktfast gange marsjerte Wesselengens Bataljon gjennom fengselsporten i full uniform med trommer og sverd.

– Det ble veldig godt mottatt, både av innsatte og ansatte, sier Frode Trefall til BA.

Han leder fritidsavdelingen i fengselet og har sørget for buekorpsbesøk to år på rad nå.

– For en del av bergensguttene som sitter inne, så er det en del av mai som er borte når de ikke får høre buekorps som øver. Litt av vår jobb er å forberede dem på løslatelse og livet utenfor murene, opplyser Trefall.

Buekorpset marsjerte rundt fengselsbygningen, slik at fangene kunne følge med fra vinduene på cellene.

– Guttene gjorde en utmerket jobb, fastslår fritidslederen.

– De fikk gå inn med våpen i fengselet?

– Ja, de fikk gå inn med sverdet høyt hevet. Vi er veldig restriktive, men gjorde en fornuftig vurdering av dette, sier han.