Flyplassterminalen på Flesland er nesten folketom og de fleste flyginger er kansellert. Ni av ti passasjerer har forsvunnet, skrev BA mandag.

Offshore helikoptertrafikk har derimot gått tilnærmet som normalt.

På helikopterterminalen ved Bergen lufthavn er det faktisk økt aktivitet.

– Det er en viss økning i antall helikopterturer, men totalt er det en reduksjon i antall passasjerer, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til BA.

Equinor forklarer den økte trafikken med flere forhold.

Det ene er at et nordsjøhelikopter midlertidig er flyttet fra Florø til Flesland. Dette er gjort siden flyruter for offshorereisende til og fra Florø har hatt mindre kapasitet, forklarer Eek.

Av hensyn til smittevern er antallet passasjerer om bord i helikoptrene redusert, og følgelig er det behov for flere turer for å transportere offshorepersonell.

Jobber på mobil rigg

En av offshorearbeiderne som dro ut på norsk sokkel denne uken er Per Arne Sylte.

– Det er ofte fullt der nede, sier helikopterpassasjeren om hvorfor han valgte å vente på flyplassterminalen i stedet for på helikopterterminalen.

Sylte er teknisk assistent i Transocean og jobber på den mobile riggen Transocean Norge. Den halvt nedsenkbare leteriggen borer for Equinor på brønner på lisensen Vigdis.

Sylte ramser opp smitteverntiltak på den flyttbare installasjonen, blant annet temperaturmåling av folk.

– Helt greit, sier han om tiltakene.

– Det har ikke vært noen smittetilfeller ennå, sier mannen fra Sykkylven.

Justert aktivitet offshore

I mars reduserte Equinor aktiviteten og bemanningen på norsk sokkel.

– Vi har mindre aktivitet offshore enn normalt, på grunn av at vi har skjøvet på ikke kritiske operasjoner for å ta ned antall mennesker og sørge for god avstand. Men aktiviteten er nok litt opp på antall i forhold til i mars, sier Eek.

– Skal aktiviteten videre opp?

– Inntil videre vil det være slik, det må vurderes fortløpende fremover. Driften går som normalt, det handler mer om å se på hvilke oppgaver vi kan skyve på.