Hjelpeløs klimapolitikk

Av

Hvorfor er man så opptatt av å oppnå bagatellmessige effekter i sentrum når man heller bør ta tak i det reelle problemet?