Sunniva Farnes setter seg ned i en skinnsofa i andre etasje på Robin Hood-huset.

Denne stiftelsen og dette huset er et rusfritt og livsnøytralt møtested og senter for økonomisk vanskeligstilte og dem som ønsker seg et større nettverk.

Hver dag tilbyr stiftelsen blant annet mat, aktiviteter og språkkurs, og de opplever som oftest stor pågang.

Det er tirsdag formiddag og huset har allerede mange besøkende. Farnes har siden januar i 2015 arbeidet hardt med å styrke aktivitetstilbudet til Robin Hood-huset, spesielt i skoleferiene.

– Gjennom hele året har vi hatt cirka 20 familier som har deltatt på aktivitetene våre, og i familiene er det vel rundt 40 barn til sammen, forteller Farnes. Dette inkluderer vinter-, påske-, sommer- og høstferie.

Ferieforskjeller

Nesten alle familiene som benytter seg av aktivitetstilbudet er innvandrere. Kun én familie er etnisk norsk.

Farnes har en master i sosiologi og har tidligere skrevet om Robin Hood-huset.

Likevel er det vanskelig å gi en bestemt forklaring på hvorfor så få etnisk norske oppsøker dem. Men Farnes tror terskelen for å ta kontakt er lavere for familier i en midlertidig situasjon, som for eksempel innvandrere som venter på jobb og skoleplasser.

Hun understreker hvor viktig tilbudet er for disse familiene, spesielt nå i ferien.

– Vi hadde en alenemor med tre barn her som fortalte at «alle» i klassene til barna skulle på fjellet, til Spania eller London. Da er det vanskelig å sitte igjen i Bergen uten å ha økonomi til å gi barna noe de kan fortelle om på skolen etter ferien, sier hun.

Derfor arrangerer Robin Hood-huset tur til Fløyen og Skomakerdiket, innedag med Nintendo og kunstworkshop, svømmetur til Ado Arena og tur opp Ulriken. Alt blir dekket av støtten stiftelsen får fra enten kommune eller private aktører.

– Tilbudene gir tilgang på gode opplevelser som barna kan fortelle vennene sine om, og som foreldrene ellers ikke hadde hatt mulighet til å betale for.

Og tilbakemeldingene er utelukkende positive.

– Vi prøver å nå bredt i tilbudet vårt, og det viser seg at alle er veldig fornøyde, avslutter Farnes.