Fra flere kommuneleger og pasientombudet i Oslo og Akershus har det kommet kritikk om uklare nasjonale råd og dermed sprikende praksis fra kommune til kommune når det gjelder avlysninger av arrangementer og håndheving av karanteneregler.

Nå vil helseminister Bent Høie rydde opp.

– Jeg skjønner at dette er krevende for kommunene, og jeg tar kritikken som nå har kommet, på alvor. Departementet har jevnlige møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og de jobber nå med å tydeliggjøre nasjonale råd, både til befolkningen og kommunene, skriver Høie i en epost til NTB.

Ulike råd

– Det er veldig viktig at befolkningen og kommunene får klare råd som det er enkelt å forholde seg til. På samme tid er det viktig at folk vet at det er krevende, fordi situasjonen endrer seg hele tiden. Rådene fra helsemyndighetene må derfor justeres og oppdateres fortløpende, understreker Høie.

De siste dagene har det vært en rekke eksempler på ulik praksis fra kommune til kommune.

Mens for eksempel Stavanger innførte et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 500 mennesker, har Bergen satt en tilsvarende grense på 1.000 mennesker.

Samtidig har en rekke kommuner, inkludert hovedstaden, ennå ikke innført en slik grense. Enkelte kommuner har sågar anmodet om at bursdager og større familieselskaper avlyses.

Kommunelege: – Føler meg litt alene

Flere kommuneleger etterlyser nå bedre nasjonal støtte i sine vurderinger.

Kommuneoverlege i Frosta, Arne Bye, sier til Tønder-Avisa at han føler seg litt alene i vurderingene han må ta.

– Vi har en del retningslinjer å forholde oss til, men det er grove føringer, og det oppstår mange spørsmål som ikke dekkes. Så vi blir svar skyldig stadig vekk, sier Bye.

Flere kommuneleger mener også at retningslinjene som så langt er gitt fra nasjonalt hold, er for lite strenge.

– Rådet fra sentralt hold er at kun de som har vært i nærkontakt med smittede, må holde seg hjemme, mens familien kan dra på jobb som vanlig, sier kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif E. M. Vone, til avisen. Han mener at også familiemedlemmer representerer en risiko for smittespredning og bør holde seg hjemme.

Flypassasjerer håndtert ulikt

I helgen ble det reagert på at flyplassene hadde en ulik praksis med fly som kom fra områder med mange smittetilfeller. Søndag ble reisende fra Frankrike kontrollert for koronasmitte da de landet på Gardermoen, mens passasjerer fra Bergamo i Nord-Italia gikk rett gjennom uten virussjekk på Torp.

Helsedirektoratet sier nå at alle passasjerer fra områder med vedvarende koronasmitte skal håndteres likt ved norske flyplasser.

Helsedirektoratet sier samtidig at det er opp til hver enkelt arrangør og den aktuelle kommunelegen å vurdere hvilke arrangementer som kan gjennomføres. Fagdirektør Svein Lie avviser at dette er en form for ansvarspulverisering.

– Arrangøren har et ansvar, det står i loven. Det er ikke oppsplitting av ansvar. Tilbakemeldingen til Helsedirektoratet er at dette systemet fungerer, uttalte han.