Holder private visninger som aldri før – meglere har brukt både 12 og 19 timer

Nylig ble en 3-roms leilighet her i Bjørnsons gate på Kronstad solgt for 560.000 kroner over prisantydning etter 27 privatvisninger, ifølge W Eiendomsmegling.

Nylig ble en 3-roms leilighet her i Bjørnsons gate på Kronstad solgt for 560.000 kroner over prisantydning etter 27 privatvisninger, ifølge W Eiendomsmegling. Foto:

Alle eiendomsmeglerne BA har snakket med er positive til den store pågangen etter privatvisninger, selv om det betyr mye merarbeid.

DEL

Benjamin Vågenes Bødtker i W Eiendomsmegling har i det siste holdt mange privatvisninger, noe han har god erfaring med.

Folk som ønsker privatvisning er gjerne ekstra interesserte og ender oftere opp med å legge inn bud på eiendommen, opplever han.

– Jeg hadde blant annet en bolig, hvor det var 27 privatvisninger. En annen hadde 25 privatvisninger, sier Bødtker om de to leilighetene som nylig ble solgt på Kronstad og i Bergen sentrum.

Begge endte godt over prisantydning, førstnevnte 560.000 kroner over prisantydningen på 2,79 millioner kroner.

– Jeg hadde visning i nærmere 12 timer totalt, sier han om arbeidet forut for salget.

Eiendomsmeglerfullmektig Benjamin Vågenes Bødtker i W Eiendomsmegling.

Eiendomsmeglerfullmektig Benjamin Vågenes Bødtker i W Eiendomsmegling. Foto:

– Bedre ivaretatt

Selv om det krever mye mer tid og tilstedeværelse, mener han trenden er utelukkende positiv.

– Privatvisninger er noe både vi meglere ønsker og noe boligkjøpere synes passer veldig bra. Det er et generelt inntrykk jeg har. Interessenter setter pris på å få god tid til å gå gjennom boligen. De føler at de får mer ro og blir ivaretatt mye bedre enn på fellesvisning med 28 stykker til stede. Da kan de risikere å gå oppå hverandre, sier Bødtker.

Før koronasituasjonen oppsto var privatvisninger noe som skjedde mer unntaksvis.

– Det kunne gjerne være 2–3 som ba om privatvisning hvis det var et populært objekt, sier Bødtker.

I mars ble en leilighet her i Professor Keysers gate solgt til 4,7 millioner kroner (1,1 million over prisantydning) etter at Ådne Horn hadde hatt visninger i 19 timer, ifølge Privatmegleren.

I mars ble en leilighet her i Professor Keysers gate solgt til 4,7 millioner kroner (1,1 million over prisantydning) etter at Ådne Horn hadde hatt visninger i 19 timer, ifølge Privatmegleren. Foto:

Kjempepositivt. Et steg i riktig retning, fordi det sørger for at interessentene får med seg all vesentlig informasjon og sikrer oss i større grad at de skjønner rekkevidden av opplysningene, sier Kurt F. Buck om private visninger.

Han er regionleder hos Eiendomsmegler 1 i Bergen og styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Meglerne jobber nok vesentlig mer nå for hvert salg. Det gjør de stort sett med et smil, fordi alle er glade for at markedet fungerer så godt. Solen skinner på boligmarkedet. Det er god temperatur, sier Buck.

– Verdt det

Etter at de omfattende smitteverntiltakene ble innført i mars, ble en samlet eiendomsbransje enige om å innføre påmelding til visninger.

Vanlig praksis er å dele opp felles visninger i mindre grupper, eller holde private visninger, én og én.

– Det har medført noen meget lange visninger for våre meglere på enkelte objekter, men vår erfaring tilsier at kundene er meget fornøyde, sier daglig leder Espen Stensbye Skotvold i DNB Eiendom.

Koronasituasjonen har ført til at det er flere som etterspør helt private visninger, ifølge Dag Jonny Johannessen, partner og eiendomsmegler i Z Megleren.

– Jeg er helt klart positiv til privatvisninger. Meglere bruker betydelig mer tid på visninger. Men det er gjerne verdt det når kunden har en positiv opplevelse og føler seg noe mer ivaretatt. Vi opplever at de aller fleste kundene er langt mer forberedt før de kommer på privatvisning enn en åpen felles visning, sier Johannessen.

Christer Vikebø, regionsansvarlig og partner i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen, stemmer i.

– Jeg er stor tilhenger av private visninger, særlig på større boliger. Interessenter har utelukkende vært positive til å få tid alene med megleren, sier Vikebø.

Artikkeltags