Med høye sommertemperaturer øker faren for å treffe sauer i tunnelfylkene Hordaland, Sogn og Fjordane.

– Spesielt stor fare er det i tunneler på fjellet, og i Sogn gjelder det spesielt Nesbøtunnelen i Aurland kommune, fremhever Ketil Molvær.

– Folk blir forskrekket

Den 2510-meter lange Nesbøtunnelen er bygget med krummet sving i begge ender, av hensyn til lysforholdene.

– Alle som er på vei østover bør være spesielt oppmerksom på at det kan ligge flere sauer i veikanten, når de nærmer seg svingen ut av tunnelen, sier Molvær.

Sauene trekker inn i tunnelene for å kjøle seg.

– Jeg har sett det selv flere ganger i sommer. Men, sauene er gjerne vanskelig å se når de ligger i inngang eller utgang av tunnelen. Vi har fått en del meldinger nå fra folk som har blitt overrasket over flere dyr inne i tunneler. Noen har gitt uttrykk for at de ble regelrett forskrekket, forteller trafikkoperatør Monica Øksengård, Vegtrafikksentralen region vest.

Hun oppfordrer folk til å være påpasselige, og ta hensyn.

– Sauene vil være ute en god stund til. Beitesesongen er ikke over før i september, sier trafikkoperatøren til BA.

Du har varslingsplikter

Kjører du på og skader en sau eller et annet beitedyr, har du etter vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd plikt til å hjelpe dersom dyret er skadet eller hjelpeløst.

Er det ikke mulig å hjelpe storvilt eller beitedyr, skal du varsle politiet eller eier av beitedyret. Du skal ikke avlive storvilt eller beitedyr dersom det er mulig å få tak i eier, politiet eller veterinær.

Men er det åpenbart at dyret ikke kan leve, eller bli frisk, kan du avlive dyre på stedet.

Har du skadet et dyr som har løpt til skogs, må du huske å merke stedet hvor uhellet skjedde, slik at representanter fra kommunen lett kan finne stedet.