Gå til sidens hovedinnhold

Hordalandspolitiet får bot på 100.000

Artikkelen er over 6 år gammel

Spesialenheten for politisaker la onsdag frem sin konklusjon i Monika-saken.

Spesialenheten for politisakers leder Jan Egil Presthus presenterte onsdag konklusjonen fra enhetens gransking av Monika-saken og hordalandspolititets håndtering av varslingssaken.

Spesialenheten gir Hordaland politidistrikt en foretaksbot på 100.000 kroner for det som betegnes som en kollektiv brist i etterforskningen. Dette for «overtredelse av straffeloven §325 om grov uforstand i tjenesten»

De fire politiansatte som var mistenkt i saken får altså ikke noen individuell straff.

– Vi har besluttet å ilegge politidistriktet en foretaksstraff på 100.000 kroner. Den retter seg mot politidistriktets behandling av Robin Schaefers (varsleren, red. anm.) rapport i 2014. Behandlingen av den var samlet sett mangelfull og det forelå en risiko for at saken kunne forbi henlagt på feil grunnlag, sier Presthus til TV 2.

– Det straffbare er at samlet sett ble ikke Robin Schaefers rapport håndtert på en god nok måte. Saken ble henlagt selv om den åpenbart skulle vært gjenstand for ny etterforskning, sier han.

Fire politiansatte etterforsket

Tre etterforskere og påtalejurist Sidsel Isachsen har vært avhørt som mistenkt i forbindelse med etterforskningen av Monika-saken.

«Er mulig straffeansvar for tjenestehandlinger som ble begått forut for og i forbindelse med beslutningen om henleggelse 14. august 2012 er av Spesialenheten vurdert å være foreldet».

Saken er for to av etterforskerne henlagt på grunn av foreldelse.

For en av etterforskerne er saken henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist.

Politiinspektør Sidsel Isachsen var den som henla saken.

Spesialenheten har vurdert om hun skal straffes personlig for sin håndtering av saken, og har kommet til at saken henlegges etter bevisets stilling.

«Det er blant annet lagt vekt på at påtalejuristen søkte råd hos eller var i dialog med andre, heriblant overordnede», står det i rapporten.

– Alvorlig reaksjon

– Fra vår side er det viktig å understreke at foretaksstraff er en alvorlig reaksjon. Det er også slik at saken er behandlet på et høyt nivå i Hordaland politidistrikt, sier Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten.

Presthus sier at de har vurdert individuelt straffeansvar, men uten å konkludere med at noen av de fire politi-ansatte som fikk status som mistenkte, har utvist straffbar grov uforstand i tjenesten.

– Du kan begå feil og uriktige vurderinger på et individuelt plan uten at dette medfører straffbarhet, sier Presthus.

Oppreisning for varsleren

Varsleren Robin Schaefers advokat mener at avgjørelsen fra Spesialenheten er en oppreisning for etterforskeren som kjempet for å få gjenåpnet saken.

– Robin Schaefer har ikke vært ute etter å ta noen politikolleger. Han har vært veldig frustert i lang tid siden han ikke fikk noen respons fra ledelsen. Kritikken mot Hordaland politidistrikt må ses på som en oppreisning for ham, sier varslerens advokat Jens Ove Hagen til TV 2.

Fire mistenkte

Spesialenheten for politisaker har gransket om det har skjedd forsømmelser eller vært utøvd grov uforstand under etterforskningen av Monika Sviglinskajas (8) død i 2011.

Spesialenheten avgjør om noen av de fire mistenkte politiansatte skal straffes for brudd på straffelovens  paragraf 325 om grov uforstand i tjenesten, eller om politidistriktet som helhet skal ilegges en såkalt foretaksstraff.

Deres oppgave er med andre ord ikke å avgjøre om det har vært gjort en tilstrekkelig god jobb, men å vurdere om ansatte kan ha begått straffbare forhold.

Ni måneder etter at åtteåringen Monika ble funnet død i sitt hjem på Sund, ble saken henlagt som intet straffbart forhold.

Siden kjempet en etterforsker i politidistriktet, Robin Schaefer, en intens kamp for å få gjenåpnet saken hvor han mente at det var gjort slett politiarbeid.

I mai 2014 ble saken gjenopptatt. 21. oktober ble en 32 år gammel mann pågrepet og siktet for drap.

Saken ble gjenåpnet etter at den ble lekket til media, og i februar la Riksadvokaten frem en rapport med knusense kritikk av politidistriktet, og full støtte til Schaefer på alle punkter.

Etter at Schaefer ga ut sin bok, gikk det en dag før politimester Geir Gudmundsen valgte å tre til side fra sin stilling mens granskingen av saken pågår.

Spesialenhetens konklusjon i dag er ikke det siste som skjer av gransking av Monika-saken og politidistriktets håndtering av denne.

En ekstern gransking av ledelsens håndtering av varslersaken skal nemlig gjennomføres av advokatfirmaet Wiersholm og granskingsekspert Jan Fougner.

Det er uklart hvor lenge dette arbeidet vil pågå.

TIPS OSSE-post: tips@ba.no Telefon: 800 33 044

Kommentarer til denne saken