De siste årene er det bygget mange gode 4-feltsveier, spesielt på Østlandet og Sørlandet. Nå må vi sørge for at det bygges et like godt veinett videre langs kysten på Vestlandet. Derfor står NHO i Rogaland og NHO Vestlandet sammen om å få realisert Rogfast og Hordfast. Disse to prosjektene vil knytte en million mennesker sammen og styrke verdiskapingsaksen mellom Stavanger og Bergen.

Før Stortinget skulle vedta Nasjonal Transportplan i fjor, presenterte NHO våre prioriteringer i Samferdselsløftet. Her ble ferdigstilling av Rogfast og oppstart av Hordfast løftet frem fordi de er så avgjørende. Ikke bare for Vestlandet, men fordi de vil styrke verdiskapingen for hele landet. Derfor er vi veldig glad for at Stortinget prioriterte både Rogfast og Hordfast under sin behandling.

Men det blir ikke spadetak av at et prosjekt har fått tommel opp i NTP. Vi er helt avhengig av at Stortinget faktisk prioriterer prosjektene i de årlige budsjettene. Norsk økonomi tilsier at regjeringen må holde igjen på pengebruken. Det betyr at vi må nedprioritere prosjekter.

Heldigvis betyr ikke tøffe prioriteringer like mye for alle prosjekter. De beste prosjektene skal bygges.

Statens vegvesen er tydelige på at både Rogfast og Hordfast er blant de viktigste prosjektene i landet. Nå forventer vi at Stortinget følger opp disse faglige anbefalingene. Som mennesker vet vi at blodårene våre må fungere. Det må de også for byene og tettstedene.

En rekke fjorder hindrer trafikkflyt og gjør at det er krevende å forflytte seg raskt gjennom regionen. Bare Vestland fylke alene har om lag 30 fergesamband. Mange veistrekninger med skredfare utgjør også en stor utfordring. Alt dette tetter de livsnødvendige blodårene og gjør at blodet beveger seg saktere.

Les også

Uforståelig å ofre daglig trygghet for monsterbro

E39 er den viktigste og mest livsnødvendige blodåren for Vestlandet. Den går langs hele den befolkningstette kysten som skaper store verdier for landet.

Dessverre er det noen krefter som ønsker seg omkamp om Hordfast.

Vi er veldig tydelig på at Hordfast må bygges. Det er helt avgjørende å kutte reisetiden mellom to av de aller største byområdene på Vestlandet.

Nå forventer vi at Regjeringen og Stortinget følger opp sine løfter og bygger en fremtidsrettet og fergefri vei mellom Stavanger og Bergen. Det vil styrke næringslivet, gi en døgnåpen kystvei, og skape et mye større bo- og arbeidsområde i det mest folkerike området i Norge utenfor Oslo-regionen.