Hordfast vil gi kraftig trafikkvekst til Bergen slik traseen er planlagt