Høstvinene er i boks

Det kom­mer sta­dig nye pro­du­sen­ter og nye år­gan­ger. Her er noen av de beste, røde kar­ton­ge­ne vi har smakt i høst.