Kraftig økning i nye hoteller - gikk så det suste i sommer

Bergen hadde høyest vekst i Norge, hva gjelder antall solgte hotellrom i juni.