Oppretter nytt kunstfakultet ved UiB

Rektorene Gerd Tinglum og Dag Rune Olsen på tomten i Møllendal hvor KHiB bygger nye lokaler.

Rektorene Gerd Tinglum og Dag Rune Olsen på tomten i Møllendal hvor KHiB bygger nye lokaler. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det skal opprettes et nytt fakultet for kunst, design og musikk ved Universitetet i Bergen fra januar neste år. Dette gikk universitetsstyret inn for i dag.

DEL

Styret ved Universitetet i Bergen vedtok i dag å anbefale overfor Kunnskapsdepartementet at Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) overdrar sin virksomhet til Universitet i Bergen fra 1. januar 2017.

Det samme gjorde KHiBs styre for en måned siden.

– Kunst- og designhøgskolen i Bergen har over lang tid vist resultater av høy kvalitet. Deres studenter og ansatte holder et svært høyt nivå.  Vi håper at samlokalisering av våre institusjoners miljøer, i et nytt kunstnerisk fakultet, skal føre til at nye kunstuttrykk utvikles, sier rektor Dag Rune Olsen på UiBs nettsider.

– Slik kan vi bidra til å sette kulturbyen Bergen enda sterkere på kartet, legger UiB-rektoren til.

Det nye fakultetet skal inneholde alle nåværende fagfelt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved UiB.

Vil samle seg i Møllendal

Neste høst flytter KHiB sin virksomhet inn i et nytt bygg i Møllendal.

Bygget er skreddersydd for å drive kunst- og designutdanning på høyeste nivå.

Dette skriver UiB på sine egne nettsider.

Griegakademiet har i dag sin virksomhet i gamle Nygård skole, samt i fire andre lokaler som er nedslitte og lite funksjonelle.

En samlokalisering med KHiB i Møllendal er blitt aktualisert i forbindelse med utredningen om å etablere et nytt kunstnerisk fakultet.

I sitt vedtak anbefaler styret universitetsledelsen å arbeide for en samlokalisering av det nye fakultetet, ifølge pressemeldingen.

Artikkeltags