For det første. Den høyeste rettsinstans i Norge er klinkende klar. Konsesjonen og ekspropriasjonen som er gitt for å bygge vindturbinene på Fosen er ulovlig. De forstyrrer reindriften og er et menneskerettighetsbrudd mot det samiske folket og deres kultur og tradisjon.

Enkelt og greit skulle disse vindturbinene aldri blitt gitt konsesjon eller blitt bygget.

Olje- og energiministeren vet at for å trekke konsesjonen eller omgjøre på vedtak, så kreves det noen prosesser som tar tid. Dette har dessverre ikke blitt kommunisert tydelig nok. For demonstrantene og opinionen føles det som om noen trekker ut tiden eller ikke tar dommen til etterretning. Og det bør vi i Arbeiderpartiet ta innover oss. Vi må være tydeligere.

At det endte med sivil ulydighet i denne saken er ikke uventet. Samene har blitt tvunget til å benytte seg av dette før også for å bli hørt. Hørt, men ikke lyttet til. Alta-utbyggingen og Repparfjorden er eksempler på dette. Og jeg har full forståelse for at man går til dette steget når man føler seg maktesløs. Det har jeg selv måtte gjort på Engebøfjellet ved Førdefjorden.

Alle dem som nå demonstrerer må bli møtt med respekt og bli lyttet til. De kan ikke bæres bort om natten. For de utfører sin demokratiske rett i fortvilelse og maktesløshet mot staten. Og de slåss for en viktig sak.

Jeg støtter disse 100 prosent!

Les også

Å sjå unge samar med vrengde kofter kjenner eg langt inni sjela

Hvordan denne saken ender kan ha avgjørelse for næringsliv og kraftutbygging i Nord-Norge. Blir samenes rettigheter tatt på alvor? Eller kommer man med en kompensasjon? Er det kompensasjon som blir løsningen blir jeg skuffet, da setter man en pris på det å ikke ta hensyn til urfolks rettigheter. Den prisen kan fort bli brukt mot naturen og andre verneverdier vi også har.

For det grønne skiftet handler om mye mer enn mest mulig kraft. Det handler ikke minst om å ta vare på naturen og dem som lever i og med den.

Jeg håper regjeringen raskt lander på en løsning. Jeg håper turbinene må vekk og naturen reetableres så godt som det lar seg gjøre etter et slikt inngrep. Men uansett må det komme en løsning raskest mulig.

Og i mellomtiden satt Høyre så stille i båten at man knapt kunne høre et vindpust på Fosen.