Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og byråd Thor Haakon Bakke (MDG) skriver i et innlegg i BA at det ikke er behov for noen redningsaksjon for drikkevannet i Åsane. Det er skremmende at det sittende byrådet på denne måten ignorerer alle advarslene mot å bygge en ny motorvei tett inntil Jordalsvannet i Eidsvåg.

Når lederen i Norges Miljøvernforbund, Ruben Oddekalv, kaller den planlagte nye motorveien ved drikkevannet for miljøkriminalitet, burde det ringe noen bjeller også i byrådet. Tidligere er det fra flere hold påpekt at planen om den den nye motorveien er ulovlig, ifølge både Drikkevannsforskriften, forbudet mot bygging i tilsigsområdet og en klausuleringsdom i Gulating lagmannsrett. Dette er momenter som uansett burde bli bedre opplyst, men som i dag ikke fremstår å være tatt på alvor.

Da saken om fremtidig trasé for bybanen og motorveien i Eidsvåg var oppe i bystyret stemte Høyre for alternativet om at motorveien skulle ligge omtrent der den er i dag, og med et såkalt langt lokk, som vil skjerme både drikkevannet og alt øvrig miljø i Eidsvåg. Dessverre ble byrådets eget alternativ vedtatt med bare én stemmes overvekt.

Høyre kommer til å kjempe for at trasévalget i Åsane sikrer et drikkevann uten forurensning. Kommunevalget neste år får derfor stor betydning, også for denne saken.