Hundeluftegårder er stikkordet, og i øyeblikket finnes det bare noen få slike offentlige tilrettelagte plasser.

Ved inngangen til Kanadaskogen i Tennebekk finner du én. Helt sør i Tveitevannet ved Fantoftneset er det én inngjerdet luftegård for firbeinte – og ved Liavatnet i Åsane er det en tredje.

To millioner

Men nå er også en fjerde på plass. Tomillionersprosjektet i Løvstien er nå klar – og den må sies å ha absolutt den beste utsikten.

Hvor mange hunder det finnes bare i Bergen, får en visst inntrykk av ved tallene fra 2014.

Da hadde Norsk Kennel Klub registrert oppunder 1000 rasehunder, og man mente at det kanskje fantes like mange uregistrerte og blandingshunder.

En statistikk fra 2020 viser at det i hele Vestland fylke var registrert 30.000 hunder.

Ved tilrettelegging av hundeluftegårder er det mye å ta hensyn til.

I en artikkel om luftegården i Løvstien i mars her i BA, forklarte Bymiljjøetatens direktør, Lise Reinertsen hva som ligger i bunn for utvelgelsen av et område: areal, lokalisering, tilkomst, biologisk mangfold og topografi.

– Å finne slike arealer er krevende, og en må dermed inngå kompromisser. For at det skal være et godt tilbud bør det være av en viss størrelse, og ligge til slik til at det ikke har konsekvenser for friluftsliv eller medfører andre ulemper. I tillegg må behov for hundeluftegårder veies opp og mot andre hensyn og behov, og prioriteres politisk.

Bare noen meter over Løvstakkveien på vei mot Skillingsbollen, finner du nå et område som er inngjerdet og ment for hunder og hundeeiere. Størrelsen er 1500 kvadratmeter, og det er og lagt til rette for at man kan nyte den fantastiske utsikten.

Sitteplasser, med fem benker som er laget av overskuddsstein fra Løvstien, bosspann, belysning og doble porter gjør susen.

Politisk ønske

Som sagt, er det mange kriterier som må oppfylles før en legger til rette for hundelufting.

Det er et politisk ønske at alle bydeler skal få sin offentlig boltreplass for firbeinte, men det vil nok gå enda en tid før vi ser neste.

Hos Bymiljøetaten får vi opplyst at det per i dag ikke finnes konkrete planer for en eventuell ny hundeluftegård.

Og som etaten selv sier det:

Å finne egnet areal til en hundepark er krevende, og det vil gjerne være behov for kompromisser mellom en rekke ulike hensyn.