– Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19-testing ble ikke gjennomført tidsnok, heter det blant annet i oppsummeringen av hovedkonklusjonene i selskapets egen granskingsrapport, som ble lagt fram på en pressekonferanse torsdag.

Det slås også fast at risikostyringen ikke har vært bra nok.

– Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantene ble praktisert uriktig, konkluderer rapporten.

Da de første positive prøvesvarene på covid-19 kom 31. juli, tok det også tid før krisehåndteringssystemet ble satt i gang.

Totalt 29 passasjerer og 42 ansatte testet positivt på koronaviruset etter seilasene med Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli.

Filippinere

På pressekonferansen fastslo granskingsleder Jan Fougner at det ble gjort en feil da mannskapet fra Filippinene kom til skipet i juli. Fougner er partner i Advokatfirmaet Wiersholm, som har gjennomført granskingen av Hurtigruten etter smitteutbruddet sammen med DNV GL.

– Det var 122 filippinere blant de 170 i besetningen. De kom fra rød sone og ble koronatestet i hjemlandet. En del av dem tre til fire dager før avreise, sa Fougner.

De fikk beskjed om å være hjemme, og de brukte masker på reisen.

– Man tok en sjanse

Det ble ikke gjennomført noen ny test da de kom til Norge, og de måtte ikke i karantene på land.

– Smittesituasjonen på vei om bord på skipet var usikker. Vi mener det burde vært gjennomført karantene på land i ti dager. Da ville situasjonene vært en annen, sa Fougner.

– Dessuten delte de fleste rom, og samtlige var i arbeid. Mange jobbet også med passasjerer. Det var ikke bare én feil, men det innebar at man tok en sjanse.

Styret: – Fortsatt full tillit

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam tar på seg ansvaret for det som har skjedd, og han ber om unnskyldning for selskapets håndtering av smitteutbruddet om bord på Roald Amundsen

– Smitteutbruddet var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver, er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet, sier Skjeldam etter at granskingsrapporten ble lagt fram torsdag.

Styret i Hurtigruten ønsker at toppledelsen i selskapet fortsetter i jobbene sine.

– Vi tenker at konsernsjef Daniel Skjeldam er en utmerket mann til å sette i verk de nye tiltak som trengs for å få oss på bedre fote, for at tilliten til selskapet gjenopprettes, sa styreleder Trygve Hegnar på torsdagens pressekonferanse.

– Der hvor utvalget peker på hva som bør gjøres framover, så er det allerede gjort tiltak. Og vi tror at Daniel Skjeldam med sine kollegaer, med sine andre i toppledelsen, med de ansatte, og med fagforeninger vil gjøre et bra arbeid fremover, sa han videre.

Stordalen: – Unnskyld

Petter Stordalen ber på vegne av styret i Hurtigruten hele Norge om unnskyldning etter smitteutbruddet om bord på hurtigruteskipet «Roald Amundsen».

– Mange er med rette sinna og frustrerte, og det har også jeg vært, sa medeier og styremedlem Petter Stordalen etter at granskingsrapporten om smitteutbruddet om bord på Roald Amundsen ble lagt fram torsdag. Samtidig ba han hele Norge om en unnskyldning.

Stordalen sier at det gjenstår enormt mye arbeid etter koronahendelsen.

– Vi i styret er ikke i tvil om at konsernsjef Daniel Skjeldam vil ta Hurtigruten ut av denne krisen. Han vet hva som kreves, og han vet også at vi forventer at han rydder opp, sier Stordalen.