Hurtigruten vurderer ulike flaggstater for minst fire av sine skip, skriver Klassekampen. Fra 1. januar 2021 kan rederiets skip seile under utenlandske flagg, om de er på ekspedisjonscruise i norske farvann.

Skipene som trafikkerer de tradisjonelle anløpsstedene langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes, vil fortsatt seile under norsk flagg, presiserer kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten overfor NTB.

– Men i 20 år har vi seilt ekspedisjonscruise over hele verden med internasjonalt mannskap. Det skal vi også gjøre fremover, sier hun.

Taalesen understreker at rederiet er norsk og at de ønsker å seile under norsk flagg.

Ingen avgjørelse tatt

– Men samtidig vil vi måtte forholde oss til gjeldende lover og regler, både her og andre steder i verden hvor vi seiler, og vi opererer i en sterk internasjonal konkurranse. Det er i dag ikke tatt noen avgjørelser når det gjelder en eventuell utflagging, sier Taalesen til avisen.

Hurtigrutens nyeste fartøy Roald Amundsen, som ble tatt i bruk i sommer, har 15 norske offiserer og et mannskap på 70–80 personer fra Filippinene. Også fartøyet Fram har norske offiserer og utenlandsk besetning.

Ifølge Klassekampen kan det også bli slik på fire andre skip.

Konkurranse

Samferdselsdepartementet åpnet for et par år siden for konkurranse om strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen som betjenes av elleve skip.

Rederiet Havila vant fram og skal fra 1. januar 2021 ha fire skip på ruten. Hurtigruten beholder sju skip, men rederiet får dermed fire skip «til overs». Det er disse fire som vurderes flagget ut for bruk til internasjonale ekspedisjonscruise.

Staten har også bestemt at det skal gjennomføres en virksomhetsoverdragelse. Det betyr i praksis at de fleste ansatte om bord på de fire skipene fra 2021 vil ha Havila som arbeidsgiver.

– De ansatte på disse fire skipene blir ikke erstattet av andre, de får ny arbeidsgiver.

Motstand fra Ap

Hovedtillitsvalgt Jørn Lorentzen i Norsk Sjømannsforbund sier at deres hovedkrav er at fartøy som opererer i norske farvann, skal ha Norge som flaggstat og følge norske lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland gjør det klart overfor NTB at om disse endringene ønskes gjennomført, vil det skje til politisk motstand fra Ap. Han er helt på linje med Sjømannsforundet og spør om det er på tide at næringsministeren reagerer.

– Det må være en selvfølge at et rederi som opererer i norske farvann, har norske lønns- og arbeidsforhold om bord. Det må ha Norge som flaggstat og norsk som arbeidsspråk, sier han.