Den siste tiden har det vært flere avisartikler rundt den midlertidige etableringen av Fysak i Åsanehallen, med utspill fra Lisa Mari Watson i Tverga, Steigen og Sørland, Pilskog og idrettsrådet i Bergen.

Det blir sagt at foreldre, frivillige og utøvere demonstrerte mot et godt ungdomstilbud. Fysak er et god tilbud, men det var ikke det de demonstrerte mot. De demonstrerer mot at de blir frarøvet treningstid. Jeg har forståelse for at det blir demonstrasjon, samtidig som jeg har forståelse for at ungdommer uten et organisert tilbud skal ha et sted å være. Men ikke på tross av allerede organisert idrett. Det blir feil.

Hva Fysak egentlig er, er ikke helt enkelt å bli klok på. På Slettebakken og Melkeplassen er Fysak en skatehall med organisert idrett innomhus. Kan noen vennligst definere hva Fysak er først, og kanskje forklare hvordan det skiller seg fra åpen hall. Jeg ser ikke forskjellen.

Zinken ungdomsklubb var et initiativ fra velforeninger, idrettslagene i Fana og flere andre frivillige organisasjoner. Her trommet de sammen et rimelig og godt lavterskeltilbud fredager, hvor ungdommene i Fana og Ytrebygda kunne ha tilhold, uten å ha noen forbindelse eller være medlem direkte knyttet til et idrettslag. Det er heller ikke Fysak i Fana bydel, men med hjelp fra innbyggerinitiativ klarte man å skape noe sammen gjennom godt samarbeid. Alt dette uten at det gikk nevneverdig utover treningstid. Er ikke dette også Fysak?

Les også

Unødvendig konflikt om Åsanehallen

Byrådet har allerede et vedtak som sier at de vil etablere en Fysak i alle bydeler. Da burde byrådet ved neste bystyremøte se på mulighetene for å lage et vedtak som sier noe om at «ved neste utbygging av Fysak, burde dette tillegges på områder hvor det ikke allerede eksisterer organisert idrett».

Gjerne i samarbeid med idrettsrådet, ungdomsutvalg og flere. Da, og bare da, får man samarbeid. Husk at Åsanehallen er en midlertidig Fysak-hall. Det kreves samarbeid for å finne et egnet permanent tilbud.