Hva har DNS og Lady Gaga til felles?

Av

En tur på teater er minst like viktig for ørene som for øynene.