En løsning?

– Angående hærverk på toalettene i Skur 8:

Hva med gratis innlogging på toaletter slik at hærverk kan spores?

Robert Hegrenes

Tunnelar utan radiodekning

- Me som nyttar E16 slit med mykje vegarbeid. Nokre tunnelar er oppgraderte i høve EUs tunneldirektiv. I andre tunnelar pågår arbeidet framleis. Det er bra.

For tida vert den nyasfalterte vegen mellom Dale og Vaksdal grave opp av BKK. Dei skal leggja kraftkablar fram til fellesprojektet ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle. Det er bra.

Mange av tunnelane manglar DAB-signal. Brukarane av E16 trudde dette ville ordnast samstundes med tunneloppgraderingane. Det skjer ikkje. Det er irriterande å mista radiosignala når ein køyrer inn i mange av tunnelane.

NRK P1 er beredskapskanal. Mange viktige meldingar vert formidla via NRK P1.

Kjære Statens vegvesen: Kan de etablera DAB-signal i tunnelane på E16?

Helsing

Eirik Haga

Svar: Hei. Det er for tiden høy aktivitet på E16 mellom Åsane og Voss. Kabelarbeid og oppgradering av tunneler til krav i tunnelsikkerhetsforskriften skaper utfordringer for trafikantene og også for de som utfører arbeidet og som skal forsøke å koordinere slik at trafikken ikke må vente mer enn høyst nødvendig. Det er flere tunneler på strekningen som ikke har eller har hatt DAB, men i de 8 tunnelene som det nå pågår arbeid i (Bjørkhaug-, Sætre-, Arnanipa-, Dalevåg-, Dalseid-, Hyving-, Trollkone- og Hernestunnelen), så er det kommet, eller blir det montert DAB. Dette vil forbedre signalkvaliteten på strekningen betraktelig, selv om en kan oppleve at en mister dekningen i noen av de eldste tunnelene fortsatt.

Vi er helt enig i at P1 NRK radio er viktig i beredskapssammenheng, og skulle gjerne sett at vi fikk radiosignal i alle tunnelene så raskt som mulig. Det er likevel slik at det krever mye arbeid for å få dette på plass, og ting må gjøres i riktig rekkefølge for å ikke montere noe som må demonteres igjen etter en stund fordi det er behov for fullstendig oppgradering. Vi tror heller ikke det er mulig å sette i gang med arbeid i flere tunneler på E16 akkurat nå. Det vil bli en enda større belastning for fremkommeligheten til trafikantene.

Så kort oppsummert, så vil det bli mye bedre signalkvalitet når den pågående oppgraderingen av tunnelene er ferdig, og så må vi dessverre finne oss i noen korte brudd i noen tunneler en stund til. Noe jeg som kjører strekningen ofte selv, også synes er irriterende.

Kenneth Lyngsgård,

tunnelforvalter i Statens vegvesen

Folkeavstemning om cannabis

– De siste årene har oppslutningen om å legalisere og avkriminalisere cannabis økt betraktelig. Mye av grunnen til dette er at flere og flere tør å si det de mener uten at det får store konsekvenser som tidligere. I 1926 var det folkeavstemning om å oppheve brennevinsforbudet, derfor bør det 2025 være en folkeavstemning om å oppheve cannabisforbudet i Norge. I flere land har oppslutningen om dette økt og jeg mener derfor at en folkeavstemning i Norge er veien å gå. En slik kamp kan skape en skikkelig god debatt der avholdsfolk og politi faktisk må svare for seg, ikke bare preke uten motstand.

Trond Wathne Tveiten

Lek med liv

De som holder på med dette må miste både førerkort for ALLTID og få inndratt bilene. De har ingen ting på offentlig vei å gjøre.

Jeg har ikke tenkt å møte disse idiotene på veien, og kjører derfor gamleveien.

Håper at politiet får tak i dem snarest og at det blir straffet grundig. Jeg går ut ifra at bildene som vises kan identifisere registreringsnummeret på bilene.

Reidar Lepsøy

Lønn

– Hipp hurra for redaktør Guro Valland som satte skapet på plass om lønn i mandagens BA. Hvem skapte verdiene som ga lønnstilleggene?

Helga Kleiva Pedersen

Les flere summetoner her: Et hårete dyr hører ikke hjemme i en matannonse!