Åsmund Andersen (62) er selv født og oppvokst på andre siden av Puddehavet.

Laksevåg-gutten har siden 2014 vært kommandant på Bergenhus festning.

Ønsker seg flere bergensere

Foruten å være Forsvarets øverstkommanderende bak festningsverkets høye murer, er han og glødende opptatt av Bergenhus-historien.

I løpet av de fire årene etter kommandør Andersen gikk av som kommandør og sjef på Haakonsvern, har han hatt et stort ønske om å se flere bergensere enn utlendinger besøke det fantastiske flotte anlegget.

Den 47. kommandanten på Bergenhus festning ønsker seg flere besøkende.

– Svært mange av byens innbyggere kjenner ikke sin egen historie. Møter ofte på folk som sier at jo, de har gått forbi, men aldri vært verken i Håkonshallen eller oppe i Rosenkrantztårnet.

– Har du gjort noen tanker omkring hvorfor?

– Vel, man drar kanskje som turist til andre steder, men å være turist i egen by er mangelvare, svarer kommandanten.

– Og alle må vite de er velkomne, legger han til.

Andersen tror den eldre generasjon kanskje tenker på Bergenhus som militært område, og derfor tror det er lukket område.

– Det er det jo for så vidt og, men samtidig er alt åpent for alle frem til 2300 hver kveld.

Og kommandanten fortsetter:

– De unge, derimot, vet hvordan det er her inne, og forbinder det gjerne med konserter. Men de kjenner til gjengjeld ikke historien.

Viktig kulturarena

Riktignok er Andersens fremste jobb å sørge for at den militære virksomheten har de beste forholdene på festningen. Men allerede i sin tiltredelsestale for fire år siden, stakk den gamle marinemannen ut kursen:

– I tillegg er Bergenhus festning en viktig kulturarena, en grønn lunge for rekreasjon, rett og slett en perle!

I disse dager sender han ut et helt nytt informasjonsskriv:

«Vi som holder til på Bergenhus festning har et ønske om at både forsvarssektorens ansatte, byens befolkning og andre interesserte skal bli bedre kjent med både festningens historie, pågående aktiviteter og aktuelle saker ellers» lyder det i innledningen av det innholdsrike skrivet.

– Nå er det sendt til alle 300 ansatte på Haakonsvern, de ansatte på Festningen, pluss de mange sivile som vi har kontakter med. Hvordan vi eventuelt skal videreutvikle informasjonsskrivet, får tiden vise, sier Andersen som er kommandant også i 2019.

– Hvis andre og har lyst å motta brevet vårt, så send epost til oss på bergenhusfestning@gmail.com