– Naturlig fokus på byjubileet

Av

Det nærmer seg et nytt foredragsår hos Byarkivet, og Ingfrid Bækken satser friskt: – Vi starter året med spørsmålet om Bergen kanskje er tusen år og ikke 950!