Byjubileum med fjellturen «Bergen på langs»

Fra nord til sør er det lagt opp til en 51,5 kilometer langt turtrasé, og står du som denne turgåeren på Ulrikens topp, skimter du Fanafjellet og Krokeide langt der bak ved Fanafjorden. Foto: TOM R. HJERTHOLM

Fra nord til sør er det lagt opp til en 51,5 kilometer langt turtrasé, og står du som denne turgåeren på Ulrikens topp, skimter du Fanafjellet og Krokeide langt der bak ved Fanafjorden. Foto: TOM R. HJERTHOLM

Av

Fra Krokeide i sør til Tellevik i nord. Har du lyst på en skikkelig utfordring i Bergen bys jubileumsår? Nå legges det opp til 51,5 kilometer med «Bergen på langs»!

DEL

Og bare sånn at det er klart; vi oppfordres ikke til å ta den lange turen gatelangs.

Høyst uvanlig

Derimot snakker vi om det byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal kaller Jubileumsstien – en delvis ny og tilrettelagt turtraseen i de bergenske byfjell.

Saken fortsetter under bildet

Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal er spent nå i 2020 og storsatsingen på en skiltet turløype på over fem mil på langs. Med eget ID-nummer og koordinater for hver av merkestikkene, vil disse og kunne brukes ved søk etter folk. Foto: TOM R. HJERTHOLM

Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal er spent nå i 2020 og storsatsingen på en skiltet turløype på over fem mil på langs. Med eget ID-nummer og koordinater for hver av merkestikkene, vil disse og kunne brukes ved søk etter folk. Foto: TOM R. HJERTHOLM

– Det å gå på langs er ikke så vanlig?

– Nei, som oftest går man jo opp fra ett sted – og kanskje ned til samme plassen.

Jubileumsstien er ingen konkurranse, og Brandsdal understreker at dette er et folkehelsetiltak i ordets beste forstand.

– Målet er at folk skal bli kjent med nye områder og nye turer i bergensområdet, sier Brandsdal.

– Skal en gå på langs, må en derimot ta utgangspunkt i kollektivtilbudet. Man kjører ikke egen bil til en tur på Jubileumsstien. Da blir det iallfall lange turer.

De over fem milene til fjells er delt opp i åtte etapper, sånn at ikke turene blir altfor lange.

Ved hvert av start- og sluttpunktene vil det bli satt opp informasjonstavler, og det vil via nettet bli lagt ut informasjon om f.eks. busstilbud.

Saken fortsetter under bildet

Skiltene følger den nasjonale turskiltstandarden, og både merkestikker og skilt vil være utstyrt med jubileumslogoen Foto: TOM R. HJERTHOLM

Skiltene følger den nasjonale turskiltstandarden, og både merkestikker og skilt vil være utstyrt med jubileumslogoen Foto: TOM R. HJERTHOLM

Brandsdal har fått produsert flere hundre nye skilt som skal settes ut, og i tillegg kommer ca. 270 merkestikker som skal fordeles ut i fjellområdene.

– Hver enkel av disse merkestikkene vil ha sitt eget ID-nummer, og er merket fortløpende. Dermed kan du se hvor du er kommet.

Brandsdal har ikke helt bestemt hvor han velger å starte nummereringen, i sør eller nord. Mest sannsynlig blir nummer én å finne ytterst på Fanafjellet, ved Krokeide.

Hvor Jubileumsstien 2020 nøyaktig vil gå, er ennå ikke helt avklart. Grunneiere i et antall på langt over hundre, skal og ha et ord med i laget.

Byfjellsforvalteren regner med at det endelige trasévalget vil være klart om ikke altfor lang tid.

Som navnet tilsier, er Jubileumsstien linket til Bergen bys 950-årsjubileum, men ideen om slik en langsgående tursti, er ikke av nyere dato.

– Nei, den har vært fremme før, men ble hentet frem igjen i forbindelse med dette prosjektet. Nå kunne vi gjennomføre den som en jubileumsmarkering.

Kommunen har avsatt én million kroner til prosjektet rundt Jubileumsstien.

Saken fortsetter under bildet

Alle etappene vil på egen hjemmeside bli behørig presentert og gradert, og det vil også bli lagt ut tilgjengelig kartdata for hele Jubileumsstien. – Målet er at alt skal være klart til våren/sommeren. Mye er avhengig av vinteren. Utsetting av stikker og skilt begynner nå, og vi må ta alt etappevis.

Alle etappene vil på egen hjemmeside bli behørig presentert og gradert, og det vil også bli lagt ut tilgjengelig kartdata for hele Jubileumsstien. – Målet er at alt skal være klart til våren/sommeren. Mye er avhengig av vinteren. Utsetting av stikker og skilt begynner nå, og vi må ta alt etappevis. Foto:

Allerede eksisterende turstier, turveier pluss gang – og sykkelveier tas i bruk.

Gå litt av gangen

– Traseen skal kunne nås fra alle sentrale deler av Byfjellene i Bergen. Dette gir gode muligheter for å gå en del av en etappe, eller å koble seg mot en annen sti og få til en rundtur. Etappene vil være mer eller mindre krevende ut ifra forhold som bl.a. terreng, stigning og områdets tilgjengelighet. Turen treffer derfor flere målgrupper.


Artikkeltags