Oppdatert kart for Byfjellene

Av

Ideen om et kart for Byfjellene dukket opp for ti år siden. Navn på veier, stier og fjelltopper – pluss alle hyttene ble plottet inn. Kartet ble populært. – Men nå i 2019 var tiden inne for en ny revisjon.