– Dette er den årlige workshopen for unge håndverkere fra hele landet, forklarer Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen.

Hun er leder for prosjektet «Kulturminner for alle» - breddegaven som årlig gis av Sparebankstiftelsen DNB.

Grindverksbygging

– Workshopen rullerer geografisk. I fjor var vi på Dovre, hvor vi hadde om tradisjonelle stolpeverkskonstruksjoner - og denne uken er vi altså samlet her i Bergen.

Det ligger i workshopens natur at tema er annerledes fra sted til sted.

Når en først tar turen vestpå, faller det naturlig å drille ungdommene i grindverkskonstruksjon.

– Dessuten har vi og et kurs i vindusrestaurering, legger hun til.

Alderssammensetningen på årets deltakere er fra 18-31 år. Hovedvekten av deltakerne kommer fra Vestlandet.

– Ett par av disse jobber på museer, men de fleste går enten i lære i tømrerfirmaer eller er ferdig utdannet og har jobbet ett par år.

Samtlige er opptatt av det å kunne bruke gammelt verktøy.

I Fortidsminneforeningens eget Stranges stiftelse - bygget fra 1751 på Klosteret - er det denne uken foredrag for deltakerne hver kveld.

– Ungdommene som er samlet på Gamle Bergen denne uken, har en fagstolthet som du ikke finner veldig mange andre steder, understreker Sprovin.

Her gjøres det på gamlemåten.

 

Øks og håndsag er flittig i bruk.

Det går lenger enn langt mellom hver gang du hører duren fra elektriske hjelpemidler.

Sprovin peker på viktigheten av at disse unge lærer noe, og at det samtidig blir en stor inspirasjon til å gå videre innen feltet.

– Men det tredje vi og er veldig opptatt av, er at de bygger miljø!

De 24 er delt i to grupper, der den ene befinner seg innendørs hvor det restaureres gamle vinduer. Ellev Steinsli fra Trøndelag er hentet inn. Han driver eget snekkerfirma like ved Stiklestad, og er ekspert på restaurering av gamle vinduer - og det å lage koipier av gamle.

Samling til 300 000

Workshopen er fullfinansiert fra Sparebankstiftelsen.

– Og jeg vil anta at den koster rundt 300 000 kroner.

Som Fortidsminneforeningen i Norge selv trekker frem, jobber man for å beskytte og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturminner og kulturmiljøer.

Den frivillige organisasjonen har en tilskuddsordning hvor en årlig deler ut midler.

– Men vi ser at noen som får penger, sliter med å finne håndverkere som faktisk kan utføre jobben og bygge på gamlemåten, sier Sprovin.

For øvrig et problem andre og sliter med.

– Litt flåsete sagt; vi skal her lage neste generasjons tradisjonshåndverkere, sier prosjektlederen.