Åpning av julegaten og tenning av lysene på Torgallmenningen-treet var en stor førjuls begivenhet for noen tiår tilbake.

Nå er den borte, og i dag er det Lysfesten som har overtatt litt av glansen.

Tar vare på tradisjonen

Men om noe av den bergenske juletradisjonen synes borte, evner vi fortsatt å vise takknemlighet for hva våre engelske venner gjorde for nordmenn under andre verdenskrig.

Gledelig er det å se at den bergenske ordfører stiller - og viderefører den flotte tradisjonen ved å være til stede, når lysene tennes på den norske julegranen.

Torsdag var igjen ordfører Marte Mjøs Persen på plass under den stemningsfulle seremonien midt i hjertet av den bergenske vennskapsbyen.

– Jeg setter pris på at en i en ellers hektisk førjulstid samles for å ta en pust i bakken og feire vennskapet vi har sammen med Newcastle. Og jeg tror at slike tradisjoner som dette får oss til å tenke over de viktige tingene i livet, sa ordføreren til oss tidligere i høst.

– Og jeg håper derfor at lysene på juletreet kan lyse opp de ellers mørke desemberdagene.

Tradisjonen med en bergensk julegran går helt tilbake til 1949.

Neste år er det ti år siden siste avgangen med passasjerskip til Newcastle fra Bergen. Mange var den gangen redde for at vi ikke ville kunne videreføre tradisjonen med julegranen til Newcastle.

Tross mer plunder for å få den 17 meter store julegranen over Nordsjøen og til Newcastle, har Bergen by maktet å holde på tradisjonen. Årets julegran kommer fra Titlestad i Fana og var en edelgran av beste merke.

Da Bergen bys ordfører var på plass i sin nydelige bunad, var mange folk kommet for å ta del i den årlige seremonien i foran rådhuset i Newcastle upon Tyne, regionhovedstaden i North East England.

Studenter og eksilbergensere

Newcastle har i mange år vært et populært studiested for norske ungdommer, og blant publikum var også denne gangen norske studenter bosatt i byen.

Dessuten var også en del bergensere som av ulike grunner oppholder seg i Newcastle for kortere eller lengre tid, på plass.

– I år er tredje gangen jeg som ordfører er i Newcastle og tenner juletreet foran rådhuset. Det er en utrolig fin tradisjon, som jeg ser har stor betydning for mange – både i Newcastle og i Bergen.

I sin tale til de mange fremmøtte la ordfører Marte Mjøs Persen stor vekt på vennskapet mellom byene.

– Juletreet er et symbol på vår takknemlighet, og tradisjonen er med på å styrke samholdet og vennskapene mellom byene våre.