– Jeg synes det er stas at det hvert år er et stort engasjement rundt å finne et flott tre, og en vilje til å donere treet fra en rekke engasjerte mennesker i byen og områdene rundt.

Bergen bys sendebud til våre engelske venner, ordfører Marte Mjøs Persen, er klar for den tredje lystenningsseremonien foran rådhuset i vår vennskapsby.

– Hjelp oss å finne treet

– Jeg setter pris på at en i en ellers hektisk førjulstid samles for å ta en pust i bakken og feire vennskapet vi har sammen med Newcastle. Og jeg tror at slike tradisjoner som dette får oss til å tenke over de viktige tingene i livet. Og jeg håper derfor at lysene på juletreet kan lyse opp de ellers mørke desemberdagene!

Men det haster å finne «den rette kandidaten» – her kan vi ikke ta til takke med hva som helst.

– Nei, det må være et tre vi kan være bekjent av, og som ordføreren kan være stolt av å tenne lysene på.

Anne Berit Storheim hos Bymiljøetaten er den som har fått oppdraget med å finne både Newcastle-granen pluss et stort flott tre til Torgallmenningen.

– Og til fem andre plasser i byen vår.

Kommunen tar alle utgifter i forbindelse med hogst og frakt.

Med i jakten får Storheim solid bistand fra byens tidligere skogforvalter Harald Bratseth.

Hans kvalifikasjoner for å plukke ut juletrær til fjern og nær, hersker det ingen tvil om.

I 20 år har han hatt siste ord hva form, kvalitet og ikke minst størrelse angår.

– For at vi skal kunne nå alle frister rundt, har vi bare to uker på oss, sier Bratseth.

Kravene han stiller kan virke såre enkle, men er ikke alltid like enkel å se for menigmann.

– For å si det slik: har du et tre av en størrelse på rundt 17 meter, dog ikke kortere – og det er friskt i fargene – vel, da er det bare å sende oss en epost til bymiljoetaten@bergen.kommune.no og merk eposten med «Juletre», opplyser eksperten.

Omfattende logistikk

– Men vel så viktig er å tenke over at vi må komme til for å ta ut treet. Dette å komme til med stor bil for å frakte et tre på 17 meter, er det første en bør tenke på.

Når han mener å ha funnet rett tre til Newcastle, må han ta turen med Mattilsynet som skal se til at treet er friskt.

– Logistikken rundt er omfattende, og treet må sendes med båt til Immingham på en gitt dato for å nå frem i tide.

Også Torgallmenningen-treet, som kommunen tar kostnadene ved å finne og frakte til byen, er det også kort frist på.