Ferdig om fire år hvis alt klaffer

Når vi skriver 2024 vil en forhåpentligvis kunne ta turen helt fra Kråkenes til venstre og til Melkeplassen enda lenger enn billedkanten til høyre. Det er det massive fjellpartiet midt på Løvstakken som er det vanskeligste å lage tursti. Foto: : BA

Når vi skriver 2024 vil en forhåpentligvis kunne ta turen helt fra Kråkenes til venstre og til Melkeplassen enda lenger enn billedkanten til høyre. Det er det massive fjellpartiet midt på Løvstakken som er det vanskeligste å lage tursti. Foto: : BA

Av

Ideen var 40 år gammel. Etter en oppjustering, ble reviderte planer lansert tidlig på 2000-tallet. Mange år senere, er nå de siste kronene på plass. Sistedel av Løvstien kan påbegynnes!

DEL

Vi er i årenes løp blitt vante med at større prosjekter tar tid i Bergen. Å fullføre gigantprosjektet Løvstien er intet unntak.

Gammel plan

Tanken om å børste støv av «Den laksevågske fjellvei» fra Melkeplassen via Damsgårdsfjellet til Kringsjå hadde vært fremme flere g

Retningspilene er på plass i den nordligste delen av Løvstien som nå har stått ferdig noen år. Foto:TOM R. HJERTHOLM

Retningspilene er på plass i den nordligste delen av Løvstien som nå har stått ferdig noen år. Foto:TOM R. HJERTHOLM Foto:

anger, men man ble aldri helt enige om en endelig trase.


I Friluftsmeldingen tidlig på 2000-tallet ble den hentet frem igjen – og utvidet kraftig.

Nå skulle fjellveien på vestsiden av Bergensdalen gå helt fra Melkeplassen til Fjøsanger.

– En turvei på Løvstakken vil bidra til å forbedre levevilkårene i denne bydelen, uttalte byråd Lisbeth Iversen.

Om målet med den 9 kilometer lange turveien kunne virke litt hårete, var ikke fremdriftsplanen mindre ambisiøs. En ferdigstillelse av hele stien i 2012, var håpet. Det gikk ikke.

Så var neste mål 2017 som heller ikke viste seg mulig.

Nå er vi snart åtte år forbi det første målet, og det er nå klart at det vil gå enda fire år før den kan stå helt ferdig fra Melkeplassen til Øvre Kråkenes.

Det var budsjettbehandlingen i kommunen før jul som nå gir større grunn til optimisme.

– Bystyret ønsker at siste etappe av Løvstien skal fullføres, og at arbeidet med dette startes opp i år. I tråd med fremdriftsplanen, slik den foreligger pr. dd., er det bevilget 9,3 i 2020, 5 mill. i 2021, 14 mill. i 2022 og 20 mill. i 2023. I 2019 ble det brukt 2 mill.

Det er Geir Haveraaen, avdelingsleder i Bymiljøetaten som forklarer.

Kostnadsoverslaget for den aller siste Løvstien-etappen, dannet bakgrunnen for bystyret bevilgninger, og anskaffelsen vil lyses ut før påske.

 Den blå linjen markerer den 4. etappen på Løvstien, og det er den nordligste delen som gjenstår.

Den blå linjen markerer den 4. etappen på Løvstien, og det er den nordligste delen som gjenstår.

– Når kan vi egentlig regne med å ta turen fra Kråkenes til Melkeplassen?

– Alle skal kune legge ut på tur fra Kråkenes til Melkeplassen innen 2024. Vi gleder oss veldig til at bergenserne kan gå hele strekningen sammenhengende på Løvstien, sier Haveraaen.

Den dagen Løvstien står fiks ferdig, vil den samlet ha kostet ca. 112 millioner kroner.

Etappe for etappe

Den er bygget over flere etapper, og kostnaden fordelt, ser slik ut:

Etappe 1: 3 mill.

Etappe 2+3: 40 mill.

Etappe 4 – del 1: 15 mill.

Etappe 4 – del 2: 50 mill.

Innløsning av arealer: 4 mill.

Så blir det spennende å se om tidsskjema holder denne gangen, og at den lange turveien vil stå ferdig 17 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt.


Artikkeltags