– Send ungdommen på kurs

Av

At det drukner flere, enn det dør i trafikkulykker, må vi ta inn over oss. Endre Ytreland i Redningsselskapet mener enda mer kursing og forebyggende arbeide må til.