«Avstanden» er kortet inn, begge båtforeningene er for sammenslåing

Her befinner vi oss innerst i Fløen – og det er blikk stille på vannet mellom fra Draugen og Neptun lengst borte. – Etter fellesmøtet med Neptun må vi nesten kunne si  vi befinner oss i samme båt og ror samme vei, sier leder Thor Manum i Draugen motorbåtforening. (Foto: TOM R. HJERTHOLM)

Her befinner vi oss innerst i Fløen – og det er blikk stille på vannet mellom fra Draugen og Neptun lengst borte. – Etter fellesmøtet med Neptun må vi nesten kunne si vi befinner oss i samme båt og ror samme vei, sier leder Thor Manum i Draugen motorbåtforening. (Foto: TOM R. HJERTHOLM)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sjansen for en storhavn med fritidsbåter i Store Lungegårdsvann er ikke så fjern som mange kanskje trodde. Samtalene mellom motorbåtforeningene Draugen og Neptun er svært positive.

DEL

– Her forleden hadde vi et veldig positivt møte med Neptun-ledelsen. Ti fra dem og ti fra oss møttes til dialog. Utgangspunktet var tanken om en samlokalisering av de to båthavnene.

Thor Manum er styreleder i motorbåtforeningen som neste år vil kunne markere 80 år innerst i Store Lungegårdsvann. To år før krigsutbruddet måtte de flytte fra Møhlenpris, da området skulle brukes til utvidelse av havneområdet.

På flyttefot igjen

Som sikkert de fleste nå kjenner til, skal bybanetraseen til Fyllingsdalen passere i vannkanten innerst i Fløen.

Og da må Draugen vike.

Det er de og innforstått med, men mye er likevel fortsatt uklart.

Forleden ble det reist spørsmål til byråd Anna Elisa Tryti fra Tor A. Woldseth (Frp). Han lurte på hvor langt en var kommet i spørsmålet om eventuelt å finne nye arealer for Draugen-folket.

Tryti kunne opplyse at Plan og bygningsetaten, som skal utarbeide reguleringsplan for hele vannet, hadde hatt møte med Draugen-ledelsen for kort tid siden. Usikkerhet har preget mange av Draugen-medlemmene.

I et par år har levd etter løftet fra kommunen om at de får være der de nå er til 2020.

Likevel leser man Bybanens ønske om å overta Draugen-området allerede fra desember 2018!

I sitt svar til Woldseth bekrefter så byråden at Bybanen-utbyggingen trenger tilgang til området om ett år fra nå.

– Da vi var i møte med etaten forleden, ble vi gitt 14 dagers frist til å komme med innspill til løsninger. Nå har vi svartt.

Manum opplyser at i foreningens innspill, er nettopp løsningen med Neptun helt vesentlig.

– Bybanen har tidligere spurt om det kan være et alternativ å flytte oss lenger ut i vannet. Til det er å si at vi er helt avhengige av å kunne ta båtene på land til vedlikehold.

Båtpussen er sikret

Draugen-ledelsen håper at Tonningneset mellom Luftambulanse-basen og Neptun, kan innlemmes i en fremtidig storhavn med 500 båter. Og i kommunale planer fra fem-seks år tilbake, er nettopp Tonningneset nevnt til bruk for maritime formål.

Thor Manum er ikke fjern for at f.eks. Draugen også kan drifte en fremtidig kommunal gjestehavn, hvis dette er et ønske fra kommunens side.

– Båtpussen vår 2018 er sikret, og byråden vil som hun selv sier aktivt involvere seg i at det blir båtpuss også våren 2019, og det er jo positivt.

Men hvor 2019-pussen skal finne sted, har ikke Manum & Co fått noe konkret svar på.

Som kommunen peker på, er det og en del formelle, praktiske og økonomiske spørsmål inne i samlokaliserings-debatten.

Men byråden signaliserer at hun på alle måter er positiv til  en båtforening i sentrale deler av Bergen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken