Neptun kjøper renseanlegg. – Vi er nødt å tenke på miljøet

Om ett par års tid kan fort være snakk om ett par hundre båter som skal på land for båtpuss, og da snakker vi om store mengder miljøgifter det er om å gjøre å samle og ta vare på.  (Foto: TOM R. HJERTHOLM)

Om ett par års tid kan fort være snakk om ett par hundre båter som skal på land for båtpuss, og da snakker vi om store mengder miljøgifter det er om å gjøre å samle og ta vare på. (Foto: TOM R. HJERTHOLM)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En renere sjøbunn i hele Store Lungegårdsvann vil før eller senere være en realitet. – Da er det viktig at vi og følger på. Vi ønsker å være i forkant – og anskaffer eget renseanlegg til båtpussen 2018!

DEL

Styreleder Odd Harald Eide i Neptun Motorbåtforening har i likhet med medlemmene tenkt miljø i mange år. Nå skal ønsket om et renseanlegg innfris – og om ikke altfor lang tid vil det være på plass.

Nødvendige endringer utendørs er unnagjort, og det er støpt helt nytt platå hvor båtene må stå under båtpussen.

Båtpussen blir miljøriktig

– Det gjenstår litt arbeid innendørs i skuret hvor anlegget skal stå. Huset må isoleres for å gjøre det frostfritt, men det er et mindre arbeid, forteller Eide.

Han forteller videre at leverandøren har anlegget på plass, og kan ha det leveringsklart på en til to dager.

– Det bare å få det over fjellet.

– Så båtpussen 2018 om ikke altfor lang tid, den går i miljøriktig retning?

– Definitivt. Noe vi har både planlagt for og budsjettert med. Det skal vi klare.

I utgangspunktet er det på den tilrettelagte «mijøplassen» båtpussen må gjøres.

– Der er det laget fall mot sluk, og det er bare der båter vil bli tatt opp og rengjøres. Det er plass til flere av gangen.

Prinsippet bak renseanlegget er å ta hånd om spylevannet fra bunnstoffet.

– Det er dette spylevannet som primært er miljøgift. Tidligere var det slik at vi samlet det i presenninger – og det var ganske vanskelig å få gjort dette skikkelig.

Nå vil det som er spylt, bli ført i et sandfang, der de faste partiklene samles. Disse vil da bli tatt opp i en tank, og så levert som spesialavfall med jevne mellomrom.

– Spylevannet vil bli pumpet opp og gå gjennom et filtersystem med fem forskjellige filtre som fanger opp de forskjellige miljøgiftene som f.eks. sink, kobber og TBT.

Vi snakker her om et spesialanlegg for bla. båtforeninger, og Eide opplyser at disse er mer vanlig i Sverige som har en del strengere regler enn Norge.

I forkjøpet på strengere regler

– Så egentlig prøver dere med denne anskaffelsen å komme mulig strengere norske regler i forkjøpet?

– Ja, det gjør vi.

Han peker i tillegg på den betydelig prosessen som kommunen har igangsatt i forbindelse med rensing av Store Lungegårdsvann og Damsgårdssundet.

– Og da vil det være en fallitterklæring om noen står på land og tilfører vannet nye miljøgifter?

– Nemlig!

Ikke bare Neptun-båter vil kunne bruke det nye anlegget. Også båtlaget ute i Damsgårdssundet har vært i kontakt for å kunne bruke anlegget.

– Og prisen?

– Når alt er på plass, har vi sannsynligvis rundet 600 000 kroner. Et betydelig løft for oss. Vi er en lavprisforening, med lav kontingent – og en forening der det skal være økonomisk mulig for alle å være medlem.

Motorbåtfolket vil nå se seg rundt, om det finnes steder man kan søke om tilskudd til tilskudd til renseanlegget.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken