– Syklistene fortjener en takk

Av

Sjablongmaling i byrom er vi blitt nokså vant med. Ikke alle er like pene å se til – noen står og til stryk. Når også en seriøs aktør som Miljøløftet tar i bruk samme metode, blir en naturlig nok litt nysgjerrig.